MODROTLAČ - tehnika bojanja platna

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 11:30 - 12:15

Organizator:
OŠ kralja Tomislava, Ulica Matice hrvatske 1, 31500 Našice

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Napomena:

Voditeljica: Ana Marošević, suradnici: Ustanova Slovački centar za kulturu Našice (Tatjana Seničanin i Sandra Kralj Vukšić) i Slovačko kulturna-umjetnička udruga „Franjo Strapač“, Markovac Našički (Ivan Hanižjar, Branka Baksa i Tatjana Seničanin)