Koja je najbolja boja gice u tanjuru?, voditeljica: Silvija Sanjković

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 15:00 - 15:20

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti, opća populacija