Boje u prometu, voditelj: Predrag Brlek

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 11:30 - 12:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole