Demistifikacija prehrambenih boja, voditelj: Bojan Šarkanj

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 13:20

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija