Vizualizacija oglasa fiktivne avio kompanije, Igor Kuduz

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:00 - 14:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole