Otvaranje Festivala znanosti 2019., voditelji: Antonija Mandić, Nikola Marijanović, Bojan Šarkanj, Tanja Šipek

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 12:00 - 12:15

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Opća populacija