Bojanje prirodnim bojama, voditeljica: Valentina Hajdinjak Banek

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 13:00 - 15:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole