Od zlatnožute do zgasitocrne - priča o boji piva, voditelji: Tatjana Hutinski, Bojan Šarkanj

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 12:30 - 14:30

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Studenti, opća populacija