Dr. sc. Gordan Jelenić: Boja neba i boja Dunava u očima Milutina Milankovića

Datum i vrijeme:

Organizator:
Vijećnica Općine Klana

Vrsta događanja:
predavanje

Detalji:

Boja neba i boja Dunava u očima Milutina Milankovića
Milutin Milanković (Dalj, 28. svibnja 1879. – Beograd, 12. prosinca 1958.) svjetski je poznati
klimatolog, geofizičar, matematičar i astronom. Njegovo ime nose jedan asteroid, dva kratera na
Marsu i Mjesecu te medalja znanstvenoga društva European Geosciences Union, koja se dodjeljuje
znanstvenicima za izvrsnost u istraživanju i modeliranju dugoročnih klimatskih promjena. NASA
ga je uvrstila među petnaest najvećih znanstvenika iz područja istraživanja Zemlje. U godini u kojoj
obilježavamo 140. godišnjicu njegova rođenja prisjetit ćemo se najznačajnijih pojedinosti iz života i
rada ovoga velikana, koji se je rodio i do odlaska na studij u Beč školovao u Hrvatskoj, gdje, po
vlastitoj želji, počiva uz obale Dunava.

„Ceo moj život prošao je kraj velike reke. U mladosti, jutrom sam gledao Dunav kako otkida
komade očeve zemlje. Studentske dane u Beču proveo sam kraj njega. Sa Kapetan Mišinog zdanja
Beogradskog univerziteta često sam gledao na Dunav u proleće i u jesen. U izgnanstvu, u Pešti,
njime sam se tešio. Evo me pod starost opet kraj Dunava...”
Osvrnut ćemo se na ključne zaključke njegova kapitalnog djela „Kanon osunčavanja Zemlje i
njegova primjena na problem ledenih doba“ i pokušati objasniti tzv. Milankovićeve cikluse kao
nebeskomehaničke uzroke promjene klime. Naglasit ćemo vremensku skalu u kojoj se te promjene
događaju, a koja je značajno različita od skale u kojoj na promjenu klime utječu antropogeni faktori.
„Večerom, kad me suton, slaba električna struja, umor, ili drugi koji uzrok, odagna od mog pisaćeg
stola, ja primaknem naslonjaču do prozora i posmatram zvezdano nebo. Opazim li Mesec, ja se
popnem do njega i šetam po njegovoj površini da izbliza vidim ono što me je na Mesečevim
mapama zainteresovalo. Pojavi li se koja planeta, ja odletim do nje da bih rezultate mojih
matematičkih ispitivanja o klimi planeta kontrolisao na licu mesta.”

Biografija:

Gordan Jelenić profesor je tehničke mehanike, koji je 1993. doktorirao na Fakultetu za
građevinarstvo i geodeziju Sveučilišta u Ljubljani i nakon toga se više od deset godina u svojstvu
poslijedoktoranda i samostalnoga istraživača usavršavao na Odjelu za aeronautiku sveučilišta
Imperial College u Londonu. Od 2004. godine zaposlen je na Građevinskome fakultetu Sveučilišta
u Rijeci, na kojem vodi Katedru za tehničku mehaniku. Na Katedri za tehničku mehaniku
koordinira provedbu nastave iz predmeta koji obrađuju statiku i dinamiku krutih i deformabilnih
tijela i konstrukcija te dodatne istraživačke aktivnosti iz područja mehanike loma i oštećenja te
teorijske i eksperimentalne dinamike.
Predsjednik je riječke podružnice Hrvatskoga društva za mehaniku.
Objavio je nekoliko desetaka članaka u uglednim međunarodnim časopisima, mentorirao devet
doktoranada te vodio desetak nacionalnih i bilateralnih istraživačkih projekata u Velikoj Britaniji i
Hrvatskoj.