Igor Iskra: Sve boje života

Datum i vrijeme:

Organizator:
Vijećnica Općine Klana

Vrsta događanja:
predavanje

Detalji:

Još od davnina boje igraju veliku ulogu u evoluciji čovjeka. U spektru vidljivih boja ljudsko oko
pronalazi informacije o jestivosti hrane, kompatibilnosti partnera te o mnogim drugim važnim
aspektima svakodnevnoga života. Te su informacije najčešće skrivene našem svjesnom shvaćanju i
predstavljaju skriveno znanje zakopano u dubinama našega genetskog koda. Interakcija ljudskoga
roda i boja koje ga okružuju odigrala je neke od najvažnijih uloga u našem razvoju. Ovo nas
predavanje vodi na put kroz sve skrivene i manje skrivene tajne boja i njihova utjecaja na našu
civilizaciju.

Biografija:

Igor Iskra rođen je 1988. godine u Tuzli, ali već 26 godina živi u Klani. Nakon prirodoslovno-
matematičke gimnazije studirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci, gdje je diplomirao 2013.
godine. Radio je kao asistent na Medicinskom fakultetu, suradnik u farmaceutskoj kompaniji, a
trenutno je specijalizant nuklearne medicine u KBC-u Rijeka. Zaljubljenik je u znanost, pogotovo u
medicinu i astronomiju. Želja mu je popularizirati znanost u društvu i približiti je što široj zajednici,
ponajviše djeci.