Što se skriva iza boja?, Jadranka Brkić-vejmelka

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 10:30 - 12:30

Organizacija:
OŠ dr. Jure Turića, Gospić

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Osnovna škola