Crvena, zelena i smeđa – boje Jadranskoga mora (Matea Martinović i Dubravka Tullio)

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 10:00 - 11:00

Organizator:
Uvala Pile, Dubrovnik

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Detalji:

Polaznici radionice upoznat će se s pojmom makrofitobentosa, naučit će prepoznati skupine makroalgi na temelju njihove pigmentacije, upoznat će se s njihovom ulogom u primarnoj produkciji, ulogom bioindikatora u monitoringu morskog okoliša, kao i s brojnim drugim ulogama u ljudskoj upotrebi, poput medicine, farmaceutike i prehrane. Poseban naglasak bit će na onim vrstama makroalgi koje su u Republici Hrvatskoj strogo zaštićene. Na temelju prezentiranoga, uvidjet će važnost stvaranja algoloških zbirki, kao značajnoga fonda u procjeni stanja i promjena u morskom okolišu te smjernicama u zaštiti mora i priobalja. U praktičnome dijelu radionice izrađivat će vlastiti algarij.

Biografija:

Matea Martinović rođena je 1986. godine u Dubrovniku. Zvanje magistre inženjerke marikulture stekla je 2014. godine na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjelu za akvakulturu. U sklopu europskoga programa akademske mobilnosti ERASMUS, 2012. godine dio je svoga studija provela na University of Limerick u Irskoj, na odjelu za Enviromental Science. Od 2017. godine zaposlena je u Prirodoslovnome muzeju Dubrovnik, na radnome mjestu kustosice. Stručni ispit za zvanje kustosice položila je u lipnju 2017. godine.

Dubravka Tullio rođena je 1985. godine u Dubrovniku. Zvanje diplomirane akademske slikarice stekla je 2008. godine, u klasi profesorice Nine Ivančić, na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Od 2015. godine zaposlena je u Prirodoslovnome muzeju Dubrovnik, na radnome mjestu muzejske pedagoginje. Stručni ispit za zvanje muzejske pedagoginje položila je u lipnju 2017. godine. Autorica je i koautorica pedagoških programa Prirodoslovnoga muzeja Dubrovnik.