Mala radionica anorganske kemije (Ivica Đilović)

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 12:00 - 13:00

Mjesto održavanja:
Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Androvićeva 1

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Detalji

Ioni su prijelaznih metala posebni. Kada se okruže drugim molekulama i/ili anionima, vole apsorbirati različit dio Sunčeva spektra. Vodena otopina modre galice apsorbira u narančastome dijelu spektra pa u svjetlosti koja prođe kroz tu tekućinu vidimo smjesu svih boja osim narančaste. Zato je vodena otopina modre galice plave boje. U školskim udžbenicima kemije naići ćemo na malo podataka o kompleksnim spojevima. To je, u najmanju ruku, čudno, jer su mnogi životni procesi nezamislivi bez njihove pomoći. Velika većina enzima u svome aktivnome mjestu ima ion (ili više njih) prijelaznoga metala. Njihova je struktura direktno povezana s njihovom funkcijom... Radionica će nas uvesti u svijet kompleksnih spojeva. Polaznici će se upoznati s pojmovima oksidacija, redukcija, elektronska konfiguracija, metalni ion, ligand, boja, elektromagnetsko zračenje te izvesti niz jednostavnih i efektnih pokusa. Kakav bi nam život bio bez boja?

Biografija:

Ivica Đilović rodio se krajem 1980. u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 2004. i doktorirao kemiju 2011. na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Poslije doktorata, odlazi na usavršavanje na Sveučilište u Milanu, a od 2014. zaposlen je kao docent u Zavodu za opću i anorgansku kemiju PMF-a u Zagrebu. Primarno se bavi rentgenskom strukturnom analizom, a rezultate svojih dosadašnjih istraživanja objavio je u 31 znanstvenome radu. Uz klasičnu nastavu, aktivan je u izradi i primjeni tehnologija e-učenja u sustavu Merlin.