Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Pčele, život, ljudi: izrada tematske zbirke, voditelji: Dorja Mučnjak, Dolores Mumelaš, Ingeborg Rudomino

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 13:00

Organizator:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4

Vrsta događanja:
predavanje, radionica, prezentacija

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Povodom Festivala znanosti 2022. i u sklopu projetka CeOS_SE Project - Citizen-Enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education Knowledge Hubs u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 2.5.2022. održat će se aktivnost građanske znanosti Izrada tematske zbirke „Pčele, život, ljudi“. Aktivnost će se održati u suradnji s Gradskom knjižnicom Ivanić-Grad i Srednjom školom „Ivan Švear“ Ivanić-Grad s ciljem zajedničkog kreiranja zbirke i njezinim objavljivanjem na Hrvatskome arhivu weba (HAW).  

Tematska zbirka „Pčele, život, ljudi“ na jednom će mjestu okupiti mrežni sadržaj koji uključuje tematske portale, dijelove mrežnih stranica, PDF publikacije, vijesti na news portalima i tematske blogove na temu pčela. Učenici Srednje škole „Ivan Švear“ Ivanić-Grad će sudjelovati na predavanju/radionici u kojem će ih knjižničari – informacijski stručnjaci, uputiti u tematiku otvorene znanosti i građanske znanosti te ih upoznati s radom Hrvatskog arhiva weba. U posebnom dijelu radionice objasnit će im se na koji način će pretraživati, vrednovati i odabrati sadržaj koji tematski odgovara zbirci. Učenici će imati tjedan dana da dostave mrežni sadržaj putem Google obrasca NSK, a knjižničari NSK dodatno će selektirati sadržaj, objediniti ga, arhivirati i izraditi tematsku zbirku. 

Ovom aktivnošću želi se  potaknuti učenike na samostalno istraživanje, promicati informacijsko opismenjivanje ali i proširiti znanje o pčelama i njihovom značaju u ekosustavu. Tematska zbirka bit će objavljena i trajno dostupna na Hrvatskome arhivu weba uz omogućen otvoren pristup i pretraživanje sadržaja za sve buduće zainteresirane istraživače i širu javnost.  

Biografija:

Dorja Mučnjak, knjižničarska savjetnica, voditeljica Odjela Korisničke službe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. 15 godina radila je u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u aktivnostima stručnih društava, istražuje, objavljuje, educira, mentorica je studentima knjižničarstva. Uži spektar interesa su joj obrazovanje i stalno stručno usavršavanje knjižničara, društveni mediji u knjižnicama, korisničke usluge. Dobitnica je dvije nagrade iz područja knjižničarstva.

 

Dolores Mumelaš završila je 2011. preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a 2014. diplomski studij bibliotekarstva i muzeologije i upravljanja baštinom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2016. zaposlena je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u Informacijskom centru, a od 2017. u Zbirci službenih publikacija u Odjelu korisničke službe gdje radi i kao predmetni stručnjak na usluzi Pitajte knjižničara – tematsko pretraživanje. Od 2018. godine obavlja i poslove Europskog dokumentacijskog centra NSK, a od iste je godine i aktivna članica Zagrebačkog knjižničarskog društva.

 

Inge Rudomino, knjižničarska savjetnica u Hrvatskom arhivu weba, diplomirala knjižničarstvo na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zaposlena je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 2000. u Odjelu u središnjoj službi za obradu – Odsjeku za katalogizaciju omeđenih publikacija. Od 2006. radi u Hrvatskom arhivu weba (HAW) na poslovima vezanim za prikupljanje, odabir, obradu, pohranu i korištenje publikacija, komunikaciju s nakladnicima, edukaciju i promociju Arhiva. Područje profesionalnog interesa obuhvaća izvorno digitalnu građu i arhiviranje online sadržaja , dugoročna pohrana izvorno digitalne građe, razvoj s područja obrade online građe (metapodaci, online katalozi,  semantički web, konceptualni modeli).