Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Mikrobiota- suživot čovjeka i bakterija, voditelji: Vedran Horvat, Kamelija Horvatović, Lucija Žunić i Rebeka Rumbak

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 17:00 - 18:30

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
prezentacija

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Interaktivnom prezentacijom nastojat ćemo objasniti što se nalazi oko nas, kako započinje život u nama i koja je uloga mikrobiote (svijeta mikroorganizama) za nas i život oko nas. Što bi bilo bez mikrobiote, bismo li uopće funkcionirali, kako dobivamo mikrobiotu, ima li na nju utjecaj naš način života i na koje sve načine ona može utjecati na nas, na razvoj bolesti, pa čak i ponašanje. U sklopu prezentacije objasniti ćemo koje sve vrste mikroorganizama se nalazi na nama i u nama, prikazat ćemo kako izgledaju na snimkama mikroskopskih prereza, objasniti ćemo kako održavati zdravu mikrobiotu, a na kraju će učenici imati priliku testirati svoje znanje, a najboljih petero će dobiti slatke ali i za mikrobiotu zdrave nagrade.

Biografija:

Vedran Horvat - Magistar farmacije, zaposlen u ljekarnama Jadran u Rijeci, svoj put započeo je na Medicinskom fakultetu u Splitu gdje je završio studij farmacije. Tijekom studija bio je član, a kasnije i koordinator projekata u sklopu studentske udruge farmaceuta i medicinskih biokemičara, potpredsjednik i predsjednik organizacije AIESEC u sklopu koje je rukovodio projektima učenja stranih jezika i promocije turizma u Dalmaciji. Nakon studija s nekolicinom studenata i kolega osniva udrugu PROMISE kojoj je za cilj personalizirani pristup u liječenju pacijenata s naglaskom na prevenciju bolesti i zdrave navike.

Kamelija Horvatović - doktorica medicine i studentica 4. godine Molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u istraživačkom radu na modelima Alzheimerove i Parkinsonove bolesti na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga te na Institutu Ruđer Bošković. Također se bavi i bioinformatičkim istraživanjem na Mediteranskom institutu za istraživanje života gdje proučava promjene transkriptoma u oboljelih od Parkinsonove i Alzheimerove bolesti radi detekcije novih biomarkera i potencijalnih terapijskih meta. Aktivno se bavi popularizacijom neuroznanosti kroz vodstvo Sekcije za Neurobiologiju, a radi i na unaprjeđenju i modernizaciji biomedicinske prakse bazirane na personalizaciji medicine kroz udrugu PROMISE, gdje kao jedan od osnivača vrši funkciju povjerenika za edukaciju, a organizatorica je i prve Brain-gut-axis konferencije koja se bavi upravo mikrobiotom, a održat će se u Zagrebu početkom jeseni.

Lucija Žunić - Studentica četvrte godine medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U slobodno vrijeme pohađa razne van-kurikularne programe (PROMISE program, Akademija regionalnog razvoja i fondova EU) te radionice razvijanja mekih vještina. Aktivni je član Izvršnog odbora Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA). U sklopu Udruge, u akademskoj godini 2020./2021. obnašala je dužnost Koordinatorice za društvene mreže, a tijekom ove akademske godine (2021./2022.) obnaša dužnost Povjerenice za medicinske biokemičare i Predsjednice Organizacijskog odbora 8. CPSA Kongresa, najvećeg CPSA-inog projekta. Jedna je od osnivača Udruge studenata PROMISE te je tijekom akademskog obrazovanja radila kao Expert Contributor za edukacijsku firmu Quizlet Inc.

Rebeka Rumbak - Prvostupnica je Molekularne biologije te je trenutno upisana na prvu godinu diplomskog studija Molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. Stekla je iskustvo rada u laboratoriju sudjelovanjem u radu Laboratorija za Molekularnu neuropsihijatriju na Institutu Ruđer Bošković. Trenutno se usavršava laboratorijskim radom na Institutu za medicinska istraživanja u Laboratoriju za Toksikologiju te učenjem bioinformatike na MEDILS-u. Djeluje u vodstvu Studentske sekcije za Neurobiologiju i u timu za projekte PROMISE udruge. Iza sebe ima iskustvo organiziranja brojnih događaja u svrhu popularizacije znanosti poput Simpozija studenta biologije, Dana karijere na PMF-u (WiSE), Otvorenih dana PMF-a (Noć biologije), te aktualnog Women in Science kongresa. Osim organizacije kongresa uživa i u njihovom aktivnom ili pasivnom pohađanju, a ponajviše voli one kojima je tematika farmakologija ili neuroznanost.