Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Živo, a mrtvo – godišnji ili cjeloživotni ciklus rasta roga, voditelji: Miljenko Bujanić, Nikolina Škvorc, Dean Konjević, Danijela Temraz, Maja Širinić i Anđela Verović

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 11:00 - 16:00

Organizator:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija:
Dvorište Veterinarskog fakulteta (kolonade) *u slučaju kiše hodnik prizemlja Glavne zgrade

Detalji:
Rogovi su izrasline na glavi pojedinih vrsta životinja. Prema građi roga životinje dijelimo na šupljorošce i punorošce. Kod šupljorožaca rogovi rastu cijeli život, a prema građi su rožnate tvorevine. Punorošci imaju rogovlje građeno poput prave kosti koje se svake godine odbacuje te ponovno izrasta i na taj način predstavlja jedino tkivo sisavaca sposobno za potpunu regeneraciju. Njihov rast završava kroz 120 dana, što ih čini jednim od najbrže rastućih tkiva sisavaca. Radionica se sastoji od tri dijela. U uvodnom dijelu sudionici će se kroz predavanje upoznati s pojedinim vrstama životinja koje posjeduju rogove, razlikama u građi i razvoju između rogova šupljorožaca i punorožaca. U interaktivnom dijelu radionice sudionici će moći vidjeti preparate rogova te samostalno kroz slike, pojmove i opise spajati pojedine vrste životinja sa odgovarajućim tipom rogova, te sastaviti njegov ciklus rasta. U zadnjem dijelu sudionici će imati prilike izraditi model roga i ponijeti ga za uspomenu.

Biografija:

Miljenko Bujanić, rođen je 22. listopada 1988. godine u Čakovcu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine čime je stekao titulu doktor veterinarske medicine. Za vrijeme studija bio je dobitnik 7 Dekanovih nagrada. Od siječnja 2015. zaposlen je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat iz Veterinarskih znanosti stekao je na matičnom fakultetu 2019. Autor/koautor je na 27 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u znanstvenim časopisima od kojih je 9 objavljeno u časopisima indeksiranima u Current Contents-u. Koautor je na 48 radova koji su bili predstavljeni na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Bio je mentor na jednom studentskom radu nagrađenom Rektorovom nagradom te na 3 diplomska rada.

Poveznica za CROSBI:

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Bujani%C4%87,%20Miljenko%20%2840584%29|text|profile