Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Makroskopski i mikroskopski oblici života, voditelji: Jasna Aladrović, Lana Pađen, Marinko Vilić, , Ivona Žura Žaja, Ana Shek Vugrovečki, Jadranka Pejaković Hlede i Josip Miljković (Zavod za fiziologiju i radiobiologiju) i Martina Lojkić (Klinika za porodništvo i reprodukciju)

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 11:00 - 16:00

Organizator:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
Radionica, kviz, prezentacija, izložba

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Zavod za fiziologiju i radiobiologiju

Detalji:
Radionica sa kratkim kvizom, prezentacijom i izložbom osmišljena je kao dvije sekcije. Prva sekcija Mikroskopski oblici života prikazala bi krvne stanice putem postera i putem svjetlosnog mikroskopa napreparatu krvnog razmaza. Također, u ovoj će sekciji putem postera biti prikazani različiti mikroorganizmi koji žive u predželucima preživača i fermentacijom probavljaju hranu koju su životinje pojele. Posjetitelji će moći pod svjetlosnim mikroskopom nativno pogledati mikroorganizme, a kao dokaz njihove aktivnosti i proizvodnju plinova tijekom fermentacije. Dio ove sekcije posvećen je i mikroskopskom promatranju stanica koje nakon spajanja stvaraju novi život - jajnih stanica i spermija. Druga sekcija Makroskopski oblici života održat će se putem radionice kroz zanimljivu prezentaciju i video materijale o znanstvenim spoznajama kroz nekoliko anegdota u području istraživanja bioloških učinaka zračenja na različite životinjske vrste. Interaktivni digitalni i printani sadržaji (kviz, prezentacija, poster) biti će prilagođeni svim uzrastima djece i općoj populaciji. U ovoj sekciji posjetitelji će se, također, putem postera upoznati s evolucijom srca i krvožilnog sustava riba, vodozemaca, gmazova i sisavaca, dok će na živim životinja u nastambama promatrat evoluciju tog sustava na djelu.

Biografija:

Prof. dr. sc. Jasna Aladrović

Zavod za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu

Poveznica na CROSBI profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=233326

Rođena je 3. rujna 1970. godine u Grabovnici, općina Čazma. Završila je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Od 2000. godine radi u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je magistrirala 2003. i doktorirala 2006. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave obaveznih i izbornih predmeta integriranog studija, predmeta na specijalističkom i doktorskom studiju iz veterinarskih znanosti. Radi na razvoju i usavršavanju mladih ljudi kao mentorica diplomskih i doktorskih radova, studentskih radova te radova u koautorstvu sa studentima. Objavila je sveučilišni priručnik i web-predavanja iz područja fiziologije. Surađivala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima. Članica je strukovnih udruga. Udana je i majka troje djece.

Doc. dr. sc. Ivona Žura Žaja

Zavod za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu

Poveznica na CROSBI profil: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=310603

Rođena je 3. studenoga 1979. godine u Kopru u Sloveniji. Studij veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2007. godine, a iste godine započela je s radom u Veterinarskoj stanici u Sesvetama, kao pripravnica do 2008. godine. Od 2008. godine zaposlena je u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja. Sudjeluje u izvođenju nastave obaveznih i izbornih predmeta integriranog studija te predmeta na specijalističkom studiju. Doktorirala je 3. lipnja 2015. godine. Izabrana je za znanstvenu suradnicu 26. ožujka 2016. te u višu znanstvenu suradnicu 12. lipnja 2019. Izabrana je u znanstveno nastavno zvanje 6. 4. 2018. Članica je Hrvatskog društva fiziologa i Hrvatske veterinarske komore.

Doc. dr. sc. Ana Shek Vugrovečki

Zavod za fiziolu i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu

Poveznica na CROSBI profil: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=308041

Rođena je 30. siječnja 1980. godine u Zagrebu. Studij veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1998. godine.Diplomirala je 2006. godine, iste godine započela je s radom u Veterinarskoj stanici grada Zagreba, Heinzelova 68, gdje su joj uža specijalnost egzotični kućni ljubimci za koje se i dodatno educirala. 2008. godine zapošljava se u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja te od početka sudjeluje i u održavanju nastave. Također je voditelj Nastambe za gmazove Veterinarskog fakulteta. Doktorirala je 2015. godine. Izabrana je za znanstvenu suradnicu 26. ožujka 2016. Izabrana je u znanstveno nastavno zvanje 6. 4. 2018. Član je Upravnog Odbora Hrvatskog društva fiziologa.

Prof.dr.sc. Marinko Vilić

Zavod za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu

Poveznica na CROSBI profil: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=228132

Dr. sc. Marinko Vilić rođen je 22. studenog 1971. godine u Ratingenu, Njemačka. 1990. Godine upisao se na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i na njemu diplomirao 1997. U 2000-toj godini stručno se usavršavao u Laboratoriju za radioekologiju Instituta “Ruđer Bošković” i istodobno počinje surađivati na znanstvenom projektu “Radionuklidi u prirodnim sustavima“. Krajem siječnja 2003. magistrirao s naslovom “Aktivnost cezija-137 i kalija-40 u mesu i organima divljih svinja u Hrvatskoj”. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Učinak male doze gama-zračenja na aktivnost nekih enzima i koncentraciju bjelančevina u krvnoj plazmi tovnih pilića“ obranio je 2006. godine. Od 2011. Godine voditelj je kolegija Radijacijska higijena na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva fiziologa i Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja. Oženjen je i otac troje djece.

Doc. dr.sc. Lana Pađen

Zavod za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu

Poveznica na CROSBI profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=326954

Rođena je 20.12.1983. godine u Zagrebu. Godine 2003. upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu. Kao studentica nagrađivana s dvije Rektorove i jednom Dekanovom nagradom za znanstveni rad te sa pet Dekanovih nagrada za izvrsnost. Diplomirala je 29.06.2010. godine. Od 03.01.2011. godine radi na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu na Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju kao asistent-znanstveni novak. Od godine 2012. do godine 2021. bila na nekoliko usavršavanja u znanstvenim i znastveno-nastavnim instituacijama u zemlji i inozemstvu. Doktorirala je 2015., 2017. izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, a 2018. godine izabrana u znanstveno nastavno zvanje. Sudjeluje u izvođenju nastave obaveznih i izbornih predmeta integriranog studija, predmeta na specijalističkom i doktorskom studiju iz veterinarskih znanosti. Surađivala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima. Članica je strukovnih udruga.

dr. sc. Jadranka Pejaković Hlede, dr.med.vet.

Zavod za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu

Poveznica na CROSBI profil: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/312006

Rođena je 10.06.1978. godine u Prijedoru u Bosni i Hercegovini. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. g. i doktorirala 2021. Radno iskustvo u struci započinje 2007. godine kao voditelj poslovne jedinice za proizvodnju hrane za životinje „Božjakovina d.d“. Od 2008. godinu dana radi u veterinarskoj ambulanti „Fiziovet“ nakon čega se zapošljava u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu gdje radi i danas. Sudjeluje u stručnom i znanstvenom radu te pripremi praktičkog dijela nastave kolegija Fiziologija domaćih životinja I i II i Radijacijska higijena. Član je Hrvatske veterinarske komore, Hrvatskog društva fiziologa i Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja.

Josip Miljković, dr. med. vet.

Student Veterinarskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu

Poveznica na CROSBI profil: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|josip%20miljkovi%C4%87|text|profile

Rođen je 11. prosinca 1994. u Zadru. Veterinarski fakultet u Sarajevu upisuje 2013. godine sa kojeg 2015. prelazi na integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine Veterinarskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu. Diplomirao je diplomirao 2020. godine, a 2021. godine se zapošljava kao asistent u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju. Iste godine upisuje doktorski studij iz veterinarskih znanosti. Sudjeluje u izvođenju praktičkog dijela nastave kolegija Fiziologija domaćih životinja I i II i Radijacijska higijena. Član je Hrvatske veterinarske komore i Hrvatskog društva fiziologa.

Izv. prof. dr. sc. Martina Lojkić

Klinika za porodništvo i reprodukciju

Poveznica na CROSBI profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=260214

Rođena je 15. travnja 1975. godine u Zagrebu. Diplomirala je na studiju veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Od 2000. godine zaposlena je na matičnom fakultetu kao znanstvena novakinja u Klinici za porodništvo i reprodukciju. Akademski stupanj magistra znanosti stekla je 2004. godine, doktora znanosti 2009. godine, a 2017. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Uža specijalnost joj je asistirana reprodukcija, postupci izvantjelesne oplodnje i krioprezervacija sjemena. U nekoliko navrata stručno se usavršavala u tom području na fakultetima i znanstvenim institutima u Europi. Pohađala je brojne međunarodne znanstvene i stručne radionice i znanstvene kongrese iz područja rasplođivanja životinja. Pomoćna je urednica časopisa “South African Journal of Animal Science“ i članica Hrvatske veterinarske komore i European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR).