Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

„Živjeti znači umirati“ – promjene u tijelu nakon smrti, Kukci kao skriveni svjedoci, voditelji: Magdalena Palić, Krešimir Severin, Lucija Šerić Jelaska, Barbara Anđelić Dmitrović i Lara Ivanković Tatalović

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 11:00 - 16:00

Organizator:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
Predavanje, izložba

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo

Detalji:
U sklopu Festivala znanosti na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se dva predavanja i izložba vezana za veterinarsku forenziku u suradnji s Zoologijskim zavodom, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. Na predavanjima će biti riječ o postmortalnim promjenama, odnosno promjenama koje se događaju u tijelu nakon uginuća životinje i forenzičkoj entomologiji, kao zasebnoj grani veterinarske forenzike. U sklopu izložbe bit će prikazana kolonija kukaca (porodica Dermestidae) uzgojena u forenzičke svrhe na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo, različite vrste kukaca koje možemo pronaći na mjestu događaja, razvojni stadiji pomoću stereomikroskopa i različiti drugi poučni materijali vezani za forenzičku entomologiju.

Biografija:

Redoviti profesor Krešimir Severin (Zagreb, 1976), nakon što je diplomirao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 2003. radi kao znanstveni novak na Zavodu za biologiju divljači, patologiju i uzgoj. 2009. godine postaje asistent na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo nakon čega doktorira i nastavlja znanstveno-nastavno napredovanje. Objavio je više od 100 znanstvenih i stručnih radova, od kojih je 44 objavljeno u časopisima indeksiranim u WoSCC bazi. Objavio je i dva nastavna tekst za predmete Sudsko veterinarstvo i Biološki tragovi i dokazi u sudskom veterinarstvu te koautor na dva sveučilišna udžbenika. Održao je više desetaka izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Njegovo područje stručnog rada usmjereno je na istraživanje mjesta događaja, morfološku i molekularnu identifikaciju kralježnjaka, forenzičku toksikologiju i forenzičku veterinarsku patologiju (postmortalni interval, tupa sila i oštre povrede sile, fizička ozljeda itd.). Krajem 2017. godine pokrenuo je osnivanje Laboratorija za forenziku (ForensiLAB) za koji je dana Uprava za veterinarstvo i sigurnost izdala rješenje za ovlašćivanje službenog laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti za genotipizaciju životinja.

Magdalena Palić, dr. med. vet. (Zagreb, 1993) diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na matičnom fakultetu upisala je poslijediplomski doktorski studij Veterinarske znanosti i specijalistički poslijediplomski studij iz Veterinarske patologije. U zvanje asistenta na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo izabrana je 2020. godine. Autor je dvaju stručnih radova i jednog izvornog znanstvenog rada objavljenih u domaćim časopisima. Znanstveno i stručno područje rada usmjereno joj je na područje sudskog i upravnog veterinarstva te forenzičke veterinarske patologije. U sklopu poslijediplomskog doktorskog studija stručno se usavršavala u Patohistološkom laboratoriju Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Svena Seiwertha i Laboratoriju za histologiju, histokemiju i imunohistokemiju Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. sc. Lucija Šerić Jelaska, viša je znanstvena suradnica zaposlena na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je doktorirala na ekologiji kukaca u šumskim ekosustavima. Nakon doktorata boravi na Sveučilište u Cardiffu u Velikoj Britaniji gdje istražuje hranidbene odnose kukaca korištenjem modernih tehnologija i metoda molekularne biologije. Trenutno je voditeljica projekta MEDITERATRI (HRZZ), EntoCryoArk (HAZU) i projekta razvoja programa praćenja saproksilnih NATURA 2000 kornjaša. Sudjelovala je u razvoju kolegija „Uvod u forenzičku biologiju“ na PMF-u i „Forenzička entomologija“ na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, koautorica je sveučilišnog udžbenika „Entomologija-znanost o kukcima“ i dobitnica je nagrade BRDO, uručene od studenata PMF-a, za svoj nastavni rad na kolegiju „Zoologija“. Sudjelovala je u radu Hrvatskog ekološkog društva te je bila višegodišnja tajnica Hrvatskog ekološkog društva. Organizirala je i nekoliko prestižnih međunarodnih znanstvenih simpozija.

Barbara Anđelić Dmitrović diplomirala je molekularnu biologiju na Biološkom Odsjeku, Prirodoslovno matematičkog fakulteta te bioindustrijsku tehnologiju na Prirodoslovnom fakultetu, Sveučilišta u Orleansu, Francuska. Tijekom studija sudjelovala je u istraživanjima na projektu “Multimodal molecular imaging of metastatic cancer” u Francuskom nacionalnom centru za znanstvena istraživanja, a od 2018. zaposlena je kao doktorand na projektu MEDITERATRI pod vodstvom dr. sc. Lucije Šerić Jelaske gdje se bavi metodama DNA barkodiranja i okolišne DNA (eDNA) u utvrđivanju faune kukaca mediteranskim ekosustavima. Iste godine upisuje Poslijediplomski studij Biologije, a tijekom studija i u sklopu MEDITERATRI projekta znanje je usavršavala na raznim međunarodnim radionicama.

Lara Ivanković Tatalović diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i stekla naziv Magistra zaštite prirode i okoliša (mag. oecol. et prot. nat.). Trenutno pohađa Poslijediplomski studij Biologije na kojem je prijavila temu doktorske disertacije naslovljenu „Funkcionalna raznolikost, trofički odnosi, razvoj i metabolizam trčaka (Coleoptera: Carabidae) višegodišnjih mediteranskih agroekosustava“ koju izrađuje. Stručno osposobljavanje za kustosa obavila je na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, a od 2019. zaposlena je kao asistentica iz područja prirodnih znanosti za rad na HRZZ projektu "Neonikotinoidi i bakar u mediteranskoj poljoprivredi -učinci na neciljanu faunu beskralješnjaka kroz trofičke interakcije", na kojem izrađuje doktorsku disertaciju pod mentorstvom dr. sc. Lucije Šerić Jelaske. Tijekom doktorskog studija usavršavala se na brojnim domaćim i međunarodnim tečajevima i kongresima, a u sklopu projekta objavila je i dva znanstvena rada u međunarodnim časopisima.