Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Bakterije i kvasci – prijateljske mikrotvornice, Andreja Leboš Pavunc, Blaženka Kos, Jasna Novak, Martina Banić, Katarina Butorac i Nina Čuljak

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 14:00 - 15:00

Organizator:
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija:
Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo, 4. kat (soba 4 25)

Detalji:

Što ti roditelji kažu kada kreneš prema smeću?....“Ne diraj to, tu su bakterije!“ I to je točno, tu su loše bakterije, ali postoje i oni dobre, zato nam se pridruži i otkrij skriveni svijet mikroorganizama koji su svuda oko nas. Tako su sićušni da su nam nevidljivi, a vladaju svijetom. To rade poput malih tvornica - mikrotvornica. Glavni cilj radionice bit će da vi osnovnoškolci upoznate očima nevidljiv svijet mikroorganizama. Zajedno ćemo istražiti kroz igru i na zabavan način važnost različitih bakterija i kvasaca u svakodnevnom životu. Oni nam pomažu da bi mi mogli uživati u finim proizvodima poput kruha, jogurta, sira, kobasica, hrskavih kiselih krastavaca, a mama i tata u vinu ili pivu. Neki mikroorganizmi proizvode antibiotike i zajedno s probioticima se bore protiv onih loših. Mikroorganizmi su svuda oko nas, na nama i u nama. Dakle, pođi s nama u pustolovinu i otkrij njihov čarobni svijet.

Napomena: Za prijavu na radionicu javiti se na mail alebos@pbf.unizg.hr do 29. travnja 2022.

Biografija:

doc. dr. sc. Andreja Leboš Pavunc, je diplomirala, doktorirala i raDI na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno je uključena u realizaciju nacionalnih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih, razvojno-istraživačkih, tehnologijskih, bilateralnih i edukativnih projekata te projekata suradnje s gospodarstvom i popularizacije znanosti. Njezin znanstveno-istraživački rad obuhvaća područje biotehnologije s posebnim naglaskom na bakterije mliječne kiseline u okviru probiotičkog koncepta te njihove primjene kao starter kultura uz izdvojena ispitivanja antimikrobnog djelovanja. Do sada je objavila 30 znanstvenih radova i aktivno sudjelovala na preko 50 nacionalnih i međunarodnih skupova i radionica, a nekoliko puta je nagrađena za svoj rad. Tajnica je Hrvatskog mikrobiološkog društva, članica Hrvatskog društva za biotehnologiju te udruga Ljetna tvornica znanosti i Bioteka.

Prof. dr. sc. Blaženka Kos je akademske stupnjeve dipl. ing., magistar znanosti i doktor biotehničkih znanosti (mentor prof. dr. sc. Jagode Šušković) stekla na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu (PBF-u) Sveučilišta u Zagrebu. Od 1992. je zaposlena u Laboratoriju za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura PBF-a gdje podučava studente, kao i na internacionalnom preddiplomskom studiju Blue Economy and Growth (EU-CONEXUS Minor programmes), diplomskom studiju Molecular and Industrial Biotechnology (Sveučilište Insubria) i Prehrambeno inženjerstvo (Sveučilište u Mostaru). Bila je mentor 6 doktorskih radova, voditelj i suradnik na projektima i u Znanstvenom centru izvrsnosti BioProCro. Citiranost znanstvenih radova u Web of Science >1600 puta, h-indeks 21. Suradnica je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Više je puta nagrađivana za istraživanja biotehnološke proizvodnje probiotika i starter kultura.

Prof. dr. sc. Jasna Novak diplomirala je i doktorirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njezin znanstveni rad obuhvaća karakterizaciju funkcionalnosti probiotičkih bakterija s učinkom na intestinalnu mikrobiotu domaćina. Nekoliko puta se znanstveno usavršavala na eminentnim europskim institucijama. Nagrađena je nekolicinom nagrada pa je tako 2007. u koautorstvu dobila prvu nagradu Saveza inovatora Poljske i autora tehničkih unapređenja na 5. međunarodnoj izložbi inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija ARCA 2007 za proizvodnju i primjenu probiotičkih starter kultura, a 2011. je dobila nagradu za mladog znanstvenika "Vera Johanides" HATZ. Kontinuirano sudjeluje u programima popularizacije znanosti.

Link na znan. radove: https://scholar.google.com/citations?user=CAHfLYwAAAAJ&hl=en

dr. sc. Martina Banić rođena je 6. travnja 1989. godine u Vinkovcima. Zvanje magistre inženjerke molekularne biotehnologije stekla je 2015. godine te se zaposlila u Laboratoriju za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, na kojem je 2021. godine stekla i doktorat znanosti. Dobitnica je prestižne FEMS stipendije za mlade istraživače, srebrne medalje Udruge inovatora Hrvatske na međunarodnom sajmu inovacija Agro Arca, Potpore Biotehničke zaklade i Godišnje nagrade Ivan Bulić za najbolji doktorski rad. Koautorica je 6 znanstvenih radova Q1 kategorije i 20 postera prezentiranih na domaćim i međunarodnim skupovima. Tijekom svog dosadašnjeg rada, vodila je radionice na Danima otvorenih vrata PBF-a, Festivalu znanosti te PANDA radionicu za darovitu djecu.

Katarina Butorac mag. ing. biotechn. rođena je 27. rujna 1991. godine u Augsburgu, Savezna Republika Njemačka. Diplomirala je 2016. godine na studiju Molekularne biotehnologije, PBF, SuZ, gdje je iste godine zaposlena kao doktorand na HRZZ projektu ,,Probiotici i starter kulture - površinski proteini i bakteriocini". 2017. godine nagrađena je srebrnom medaljom na 9. međunarodnom sajmu inovacija Agro Arca, a 2018. godine je dobila FEMS stipendiju za znanstvenu specijalizaciju na Department of Life Sciences, University of Trieste. Potporu Biotehničke zaklade PBF-a, SuZ dobila je 2019. godine. Sudjelovala je u programima popularizacije znanosti i na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Usavršavala se na mnogim tečajevima i radionicama. Koautor je 5 znanstvenih radova. Članica je Hrvatskog mikrobiološkog društva i Hrvatskog društva za biotehnologiju. Osim znanstvene aktivnosti sudjeluje u nastavi kao suradnik na nekoliko kolegija.

Nina Čuljak rođena je 12.03.1996. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Preddiplomski studij Biotehnologija upisuje 2014. godine, a 2019. godine završava diplomski studij Molekularna biotehnologija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2020. godine se zapošljava kao asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost, u sklopu kojega je upisala doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam. Trenutno radi na projektu mentorice doc. dr. sc. Andreje Leboš Pavunc „Potencijalne terapijske biomolekule druge generacije probiotika“ u Laboratoriju za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura na Zavodu za biokemijsko inženjerstvo. Aktivno sudjeluje u istraživanjima te pomaže u izradi diplomskih i završnih radova te je članica Hrvatskog mikrobiološkog društva i Hrvatskog društva za biotehnologiju.