Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Teorija brojeva i kriptografija, Andrej Dujella

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 13:00 - 14:00

Organizator:
Knjižnica Gajnice, Meksička 6

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Detalji:
Ljudi su od davnina željeli sigurno komunicirati, ali bili su svjesni da njihove poruke često putuju nesigurnim komunikacijskim kanalima. Iako su se kroz stoljeća načini prenošenja poruka uvelike promijenili, osnovni problem je ostao isti, a to je kako onemogućiti onoga tko može nadzirati kanal, kojim se prenosi poruka, da dozna njezin sadržaj. Načinima rješavanja ovog problema bavi se znanstvena disciplina koja se naziva kriptografija. Prikazat ćemo neke klasične i neke moderne metode u kriptografiji. Posebice ćemo pokušati objasniti pojmove i algoritme iz teorije brojeva koji se koriste u tzv. kriptografiji javnog ključa.

Biografija:

Andrej Dujella rođen je 21.5.1966. u Puli. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Novigradu Dalmatinskom i Zadru. Diplomirao je matematiku 1990., magistrirao 1993., a doktorirao 1996., sve na PMF- Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1990. godine zaposlen je Matematičkom odjelu (sada Odsjeku) PMF-a u Zagrebu, gdje i danas radi kao redoviti profesor u trajnom zvanju.

Na dodiplomskom, preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu držao je predavanja iz 17 kolegija. Kao gostujući profesor držao je predavanja na doktorskom studiju na Technische Universität Graz, University of Debrecen i Basque Center for Applied Mathematics Bilbao. Glavno područje znanstvenog rada mu je teorija brojeva, posebno diofantske jednadžbe, eliptičke krivulje, te primjena teorije brojeva u kriptografiji. Autor je 128 znanstvenih i 16 stručnih radova, te 5 knjiga. Bio je voditelj 13 doktorskih disertacija, 8 magistarskih i 193 diplomska rada.

Dobitnik je Nagrade Hrvatskog matematičkog društva mladom znanstveniku za istaknuti znanstveni doprinos u matematici 2000. godine, Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2003. godinu za područje prirodnih znanosti i matematike, Državne nagrade za znanost za 2006. godinu, te Nagrade „Andrija Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu. Dana 10.5.2012. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Godine 2017. odlukom Senata Sveučilišta u Debrecinu, dobio je titulu počasnog doktora Sveučilišta u Debrecinu.