Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Metalni implantati u svakodnevnom životu, Magdalena Jajčinović, Ljerka Slokar Benić i Andreja Carek

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 12:00 - 12:30

Organizator:
ONLINE UŽIVO PREZENTACIJE

Vrsta događanja:
ONLINE PREZENTACIJA

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole

Detalji:

Podaci za pristup:

Poveznica: https://us04web.zoom.us/j/78256144447?pwd=0dj_q_clhT0du6tA2xUpaK5Bd_rwXr.1

Meeting ID: 782 5614 4447

Passcode: gh8BpT

MMetali su svuda oko nas. Godine istraživanja te napredak u medicini doveo je do sve češće upotrebe implantata. U svakodnevnom životu susrećemo se s implantatima a da toga možda nismo ni svjesni. Implantat je materijal koji se najčešće koristi za povezivanje i učvršćivanje koštanih dijelova u našem tijelu, u ortopediji i stomatologiji. Metal je materijal koji je poznat kao najčvršći materijal za izradu konstrukcija protetskih nadomjestaka. Metalni implantati se najčešće izrađuju od nehrđajućeg čelika, legura na bazi kobalt-kroma i titana. Mnogi implantati se ubrajaju u protetičke implantate te imaju ulogu zamjene određenog dijela tijela. Prvi zglob koji je ikada zamijenjen u ljudskom tijelu bio je kuk, no danas se endoprotezom može zamijeniti svaki zglob, kao što su kukovi, koljena, ramena, lakat. Kada govorimo o implantatima možemo spomenuti i nama najpoznatije dentalne (zubne) implantate te stentove. Materijali iz kojih se izrađuju komponente koje se ugrađuju/implantiraju u ljudsko tijelo općenito se nazivaju biomaterijali. Jedna od glavnih karakteristika biomaterijala je biokompatibilnost. Kod izrade različitih implantata uz biokompatibilnost važna je i čvrstoća materijala, duktilnost, žilavost, niske vrijednosti modula elastičnosti kao i korozijska otpornost.

Biografija:

Ljerka Slokar Benić rođena je 1975. godine u Sisku. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem se 2002.g. zapošljava kao znanstveni novak, a od 2021. g. je redovita profesorica. Područje istraživanja joj je vezano za područje fizičke metalurgije, s naglaskom na proučavanje mikrostrukture i njenog utjecaja na mehanička i korozijska svojstva lijevanih i sinteriranih biomedicinskih legura titana. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima. Stručnu kompetenciju usavršava suradnjom s gospodarskim subjektima iz područja proizvodnje, prerade i primjene metalnih materijala. Aktivna je članica brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih društava. Članica je i uređivačkog odbora međunarodnog časopisa The Holistic Approach to Environment te recenzentica brojnih međunarodnih časopisa.

Magdalena Jajčinović rođena je 14 ožujka. 1991. godine u Sisku. Nakon završene osnovne i srednje škole upisuje preddiplomski sveučilišni studij Industrijske ekologije na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog predidplomskog studija, 2015. godine upisuje diplomski studij Metalurgije, te 2017. godine stječe akademski naziv magistra inženjerka metalurgije. U rujnu 2021. zapošljava se kao asistent na Metalurškom fakultetu u Sisku na Zavodu za fizičku metalurgiju. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Andreja Carek rođena je u Zagrebu. Godine 2002. diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu na kojem je i zaposlena od 2003. godine. Magistrirala je 2005. godine, a 2007. položila je specijalistički ispit. Iste godine postaje suvoditeljica tečaja za stručno usavršavanje doktora dentalne medicine. Doktorsku disertaciju obranila je 2009. g. a 2012. godine postaje docent na Zavodu za stomatološku protetiku i kreće s tečajem ”Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni“ za stručno usavršavanje doktora dentalne medicine. Godine 2020. postaje izvanredna profesorica na Zavodu za stomatološku protetiku. Voditelj je i izvođač na više predmeta na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Dentalna medicina, poslijediplomskom doktorskom studiju te poslijediplomskom specijalističkom studiju dentalne medicine. Autor je i koautor većeg broja znanstvenih i stručnih radova te predavač na brojnim međunarodnim kongresima. Tajnik je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZa, član upravnog odbora podružnice Zagreb Hrvatskog liječničkog zbora i član brojnih međunarodnih i domaćih stručnih društava.