Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Pametni materijali u svakodnevnom životu, Daniela Dumenčić, Ivana Ivanić i Stjepan Kožuh

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 11:00 - 11:30

Organizator:
ONLINE UŽIVO PREZENTACIJE

Vrsta događanja:
ONLINE PREZENTACIJA

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Detalji:

Podaci za pristup:

Poveznica: https://us04web.zoom.us/j/74055514293?pwd=bNIwfkgm89j2QostOrPSGYcreV1TSH.1

Meeting ID: 740 5551 4293

Passcode: FZ2022MF

Materijali s prisjetljivosti oblika su „pametni“ materijali koji se vraćaju prethodno definirano stanje ili oblik, pri određenom postupku toplinske i/ili mehaničke obrade. Postoje razne vrste materijala s prisjetljivosti oblika poput legura, polimera, keramika i gelova s prisjetljivosti oblika. Zbog iznimnih svojstava pronalaze primjenu u mnogim industrijskim granama poput strojarske industrije, elektroindustrije, ali i medicine, mode, umjetnosti i dekoracije itd. U ovom radu bit će dan pregled upotrebe pametnih materijala u svakodnevnom životu.

Biografija:

Daniela Dumenčić, univ.bacc.ing.met., rođena je 1995. godine u Zagrebu. Završava Ekonomsku školu u Sisku 2014. godine te stažira u razdoblju od 2015. do 2016. godine u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na radnom mjestu administrativnog referenta. Na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine upisuje preddiplomski sveučilišni studij, smjer Industrijska ekologija kojeg 2020. godine i završava. Iste godine, upisuje diplomski studij na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je studentica 2. godine diplomskog studija Metalurgija. Tijekom studiranja, aktivno se usavršava, motivira i prikuplja iskustvo kroz poslove Student servisa.

Doc.dr.sc. Ivana Ivanić rođena je 1985. u Novoj Gradiški. Nakon završetka osnovne škole i gimnazije 2003./2004. upisuje se na Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala 2011. godine. U razdoblju kolovoz 2011. do svibanj 2012. god. bila je zaposlena u tvrtki Selk d.o.o., Kutina na poslovima inženjera procesne tehnike. Od 8. 5. 2012. zapošljava se kao znanstveni novak na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad je obranila 2017. god.,a izabrana je u zvanje docenta 2019. god. u području tehničkih znanosti, polje metalurgija. Primarno područje istraživanja joj je mikrostrukturna analiza i toplinska obrada naprednih metalnih materijala, primarno legura s prisjetljivosti oblika.

Prof.dr.sc. Stjepan Kožuh rođen je 1975. u Glini. Nakon završetka osnovne i srednje tehničke škole akad. god. 1993./94. upisuje se na Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1998. god., magistrirao 2004., a doktorirao 2008. godine. U području tehničkih znanosti, polje metalurgija izabran je u zvanje docenta 2009. god., u zvanje izvanrednog profesora 2013. god., a u zvanje redovitog profesora-prvi izbor 2018. god. Njegovo primarno područje znanstvenih istraživanja je toplinska obrada i specijalni čelici, spajanje metalnih materijala zavarivanjem, razvoj naprednih metalnih materijala (legure s prisjetljivosti oblika) i karakterizacija metalnih materijala pretražnom elektronskom mikroskopijom.