Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Agroklimatski atlas Hrvatske – nezaobilazna literatura za učinkovitu proizvodnju hrane, Mislav Anić

Datum i vrijeme:

Organizator:
SNIMKE

Vrsta događanja:
SNIMKA - Prezentacija

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Detalji:

Proizvodnja hrane kao i sam opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta uslijed klimatskih promjena te onečišćenja atmosfere, tla i voda postaju sve više i više ugroženi. Iz tog razloga praćenje agroklimatskih elemenata koji direktno utječu na rast, razvoj i prinos biljaka od izuzetne je važnosti. U Agroklimatskom atlasu Hrvatske (autora Višnjice Vučetića i Mislava Anića) obuhvaćeni su najvažniji agroklimatske elementi te je dan njihov tablični i kartografski prikaz na području Republike Hrvatske u najnovijem klimatološkom razdoblju 1991.-2020.. U vrijeme života s klimatskim promjenama Agroklimatski atlas nužan je alat za donošenje pametnih odluka u planiranju proizvodnje hrane. Osim meteorolozima i agronomima, atlas je vrijedan i šumarskim te vatrogasnim stručnjacima kao i znanstvenicima raznih profila kojima predstavlja osnovu za razumijevanje stanja klime, a navedeni ga mogu koristiti prilikom planiranja proizvodnje, radova i interventnih akcija. Također, atlas može poslužiti studentima i učenicima kao bogat izvor zanimljivih informacija.

https://www.youtube.com/watch?v=m-h1WvQ6sT8

Biografija:

Mislav Anić rođen je 19. travnja 1988. godine u Koprivnici gdje je 2006. godine završio opću gimnaziju Fran Galović. Diplomirao je na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Od svibnja 2014. do ožujka 2019. bio je zaposlen na Hrvatskom šumarskom institutu. Doktorirao je u siječnju 2019. na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od ožujka 2019. zaposlen je na Državnom hidrometeorološkom zavodu u Zagrebu.