Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

30 godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zavod za dizajn tekstila i odjeće - „Kreativni procesi u tekstilnom i modnom dizajnu“, Helena Schultheis Edgeler

Datum i vrijeme:

Organizator:
SNIMKE

Vrsta događanja:
SNIMKA - Prezentacija

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Detalji:

video rad „Kreativni procesi u tekstilnom i modnom dizajnu“

trajanje 15 min / godina 2022. / format HD video / režija Helena Schultheis Edgeler / kamera Helena Schultheis Edgeler / montaža Helena Schultheis Edgeler / glazba Richard Edgeler

Video rad bilježi rezultate studentskih praktičnih kreativno-likovnih zadataka ostvarenih tokom 2020. i 2021. godine na kolegiju Kreiranje tekstila pod mentorstvom red. prof. art. Andree Pavetić, kolegiju Kreiranje tekstila pod mentorstvom izv. prof. art. Koraljke Kovač Dugandžić i doc. art. Lee Popinjač, kolegiju Kreiranje odjeće i kolegiju Modna ilustracija pod mentorstvom izv. prof. art. Pauline Jazvić i doc. art. Ivane Mrčele, te na grupi kolegija Crtanje i slikanje pod mentorstvom izv. prof. art. Helene Schultheis Edgeler i predavača Marka Vojnića. Umjetnički studentski projekti tematski su usredotočeni na procese kreativnosti i likovnosti, te realizacije vezane uz dizajn tekstila i mode, te istraživanje mogućnosti njihovog korištenja u području modnog dizajna, dizajna interijera i produkt dizajna vezano uz umjetnički osmišljene proizvode izrađene od tekstila.

 

Biografija:

Helena Schultheis Edgeler (1972.) diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, izvanredna je profesorica na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Slikarica i multimedijalna umjetnica sa više od trideset godina međunarodnog i domaćeg izlaganja.