Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Život iz pepela - From Ash to Ash, voditelji: Gabrijel Ondrašek, Filip Kranjčec i Jelena Horvatinec

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 14:00 - 15:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Biopepepli predstavljaju potencijalno vrijedni nusproizvod koji nastaje sagorijevanjem sirovina biogenog podrijetla. Biopepeli imaju izuzetno alkalna svojstava, te su bogata mineralima i fito-hranivima zbog čega se u poljoprivredi koriste kao poboljšivači raznih karakteristika tala, pružajući povoljne uvjete za rast i razvoj usjeva. Tijekom predavanja i radionice sudionici će se upoznati sa glavnim vrstama i svojstvima biopepela iz raznih hrvatskih postrojenja na biomasu. Također, predstaviti će se i glavne mogućnosti korištenja biopepela u poljoprivredi, šumarstvu, građevini i raznim drugim granama primjene.

Biografija:

Prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek radi na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2001. U periodu od 2012. (uz kraći prekid) do 2021. obnašao je funkciju predstojnika Zavoda za melioracije. Na matičnom fakultetu trenutno je koordinator MS studija na engleskom jeziku INTER-EnAgro, te je nositelj 1 BS i 4 MS modula. Bio je mentor dvoje doktoranda, te 25 diplomska i 15 dodiplomskih studenata. Temeljni znanstveni interesi su mu vezani uz održivo gospodarenje prirodnim resursima, problematiku degradacije zemljišnih i vodnih resursa od povećane salinizacije i kontaminacije metalima u različitim (agro)ekosustavima, te kemijskih melioracija. U profesionalnoj karijeri usavršavao se 37 mjeseci na uglednim europskim, australskim i latinoameričkim sveučilištima i centrima izvrsnosti. Izlagao je radove na brojnim znanstvenim skupovima konferencijama. Autor je 70+ indeksiranih znanstvenih publikacija, 12 poglavlja u 12 znanstvenih knjiga, urednik je 1 sveučilišnog udžbenika, 1 znanstvene monografije i 3 znanstvene knjige.

Filip Kranjčec diplomirao je 2013. godine na diplomskom studiju "Poljoprivredna tehnika - usmjerenje Melioracije" na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu. U razdoblju od 2014. do 2015. zaposlen je na administrativnim poslovima u Upravi za znanosti i tehnologije u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i u Jedinici za provedbu NAPNAV projekta u Hrvatskim vodama. Od rujna 2015. godine zaposlen je kao analitičar u Laboratoriju Zavoda za melioracije (MELILAB), a od 2017. godine kao stručni suradnik na istom Zavodu. Aktivno sudjeluje u izvođenju terenskih i laboratorijskih vježbi iz predmeta na preddiplomskim i diplomskim studijima, te pomaže u znanstvenim i stručnim projektnim aktivnostima. Član je radne skupine Analitičkog laboratorija Zavoda za melioracije akreditiranog prema normi HRN EN ISO 17025:2017, te je nositelj metode za uzorkovanje površinskih voda rijeka i potoka. Dobitnik je raznih državnih stipendija za darovite studente. Trenutno je u postupku prijave teme doktorske disertacije. Suradnik je u provedbi projekta "Primjena pepela biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti tala - ASH4SOIL" sufinanciran sredstvima Europske Unije.

Jelena Horvatinec, mag. ing. agr. od rujna 2021. radi na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent/doktorand na Zavodu za melioracije, a vezano za projekt „Primjena pepela iz biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti tala – Ash4soil“. Do 2020. radila je kao asistent na Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. godine do danas kao voditelj projekata Zagrebačkog orkestra ZET-a organizirala je i sprovela preko 20 projekata na državnoj i međunarodnoj razini.