Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Inkapsulacija - metoda za ishranu/zaštitu biljnih kultura i proizvodnju funkcionalne hrane, voditelj: Marko Vinceković

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 14:00 - 14:30

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Mala dvorana

Detalji:
Očekuje se da će svjetsko stanovništvo do 2050. narasti na gotovo 10 milijardi, što će povećati pritisak i potražnju za proizvodnjom zdrave i funkcionalne hrane. U posljednjih nekoliko desetljeća bilježi se ogroman porast proizvodnje i primjene agrokemikalija u procesu poljoprivredne proizvodnje što za posljedicu ima negativan utjecaj na prirodu i okoliš, a pogotovo na klimatske promijene. Potrebno je smanjiti uporabu i primjenu agrokemikalija (pesticida, herbicida, insekticida i mineralnih gnojiva) u poljoprivrednoj proizvodnji. Korištenje agrokemikalija u poljoprivredi imalo je znatne posljedice na okoliš, sigurnost hrane kao i na ljudsko zdravlje, jer su neke od njih trajne organske onečišćujuće tvari. Kako bi se snizila ukupna izloženost agrokemikalijama koje bi mogle završiti u okolišu, svjetska je namjera ograničiti njihovu uporabu i primjenu ekološki prihvatljivih sustava poput bio gnojiva i / ili biopesticida (pesticidi dobiveni iz prirodnih materijala). Formulacije biognojiva obično sadrže živi mikroorganizam (bakterije, gljivice) i prikladan nosač zajedno s aditivima. Učinkovita formulacija zahtijeva nosač koji mora sačuvati ili održavati žive organizme u održivom stanju tijekom skladištenja i transporta, kao i mora zadržati svoja funkcionalna svojstva nakon primjene. Inkapsulacija u mikročestice (mikrosfere / mikrokapsule) napredna je tehnologija koja je superiornija od ostalih formulacija u smislu zaštite živog organizma od okoliša, poboljšanja njihove održivosti i mogućnosti kontroliranog ispuštanja u polje. Trendovi inkapsulacije u poljoprivredi usmjereni su na pripremu formulacija mikročestica koje uključuju biološka i kemijska sredstva za agroekološku poljoprivredu i proizvodnju hrane.

Biografija:

dr. Marko Vinceković izvanredni je profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Većina njegovih kompetencija odnosi se na koloidnu kemiju i primijenjenu kemiju u poljoprivredi. Od 2003. istražuje odnos molekularne strukture i funkcije biopolimera i fizikalno-kemijskih procesa u složenim sustavima s biopolimerima (suprotno nabijenim polisaharidima, proteinima i tenzidima). Trenutni istraživački interes je istraživanje međumolekularnih interakcija u novim formulacijama mikrokapsula na bazi biopolimera za ishranu/zaštitu biljaka i funkcionalnu pripremu hrane. Kao autor ili koautor objavio je oko 45znanstvena članka u časopisima Web of Science Index Expanded – ukupno citata: 549, h-indeks: 14. Trenutno je suradnik na 3 domaća znanstvena projekta i jednom HORIZON Europa projektu.

https://www.researchgate.net/profile/Marko_Vincekovic