Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Kako nastaju mikročestice ispunjene s mikro i makro- nutritientima, voditelji: Marko Vinceković i studenti Agrokemijske grupe

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 13:30 - 14:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Priprava biopolimernih čestica ispunjenih s bioaktivnim komponentama za ishranu i zaštitu biljnih kultura temelji se na procesu ionskog geliranja. Ionsko geliranje se bazira na međudjelovanju anionskog biopolimera i divalentnih kationa pri čemu nastaje biopolimerni matriks u kojem se nalaze bioaktivne komponente koje se mogu otpuštati u određenim vremenskim intervalima.

Biografija:

dr. Marko Vinceković izvanredni je profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Većina njegovih kompetencija odnosi se na koloidnu kemiju i primijenjenu kemiju u poljoprivredi. Od 2003. istražuje odnos molekularne strukture i funkcije biopolimera i fizikalno-kemijskih procesa u složenim sustavima s biopolimerima (suprotno nabijenim polisaharidima, proteinima i tenzidima). Trenutni istraživački interes je istraživanje međumolekularnih interakcija u novim formulacijama mikrokapsula na bazi biopolimera za ishranu/zaštitu biljaka i funkcionalnu pripremu hrane. Kao autor ili koautor objavio je oko 45znanstvena članka u časopisima Web of Science Index Expanded – ukupno citata: 549, h-indeks: 14. Trenutno je suradnik na 3 domaća znanstvena projekta i jednom HORIZON Europa projektu.

https://www.researchgate.net/profile/Marko_Vincekovic