Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Energetske kulture: Proizvodnja biomase u sustavu kružnog biogospodarstva, voditelj: Nikola Bilandžija

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 13:00 - 13:30

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Mala dvorana

Detalji:
Revitalizacija zapuštenih poljoprivrednih površina predstavlja jedan od važnijih izazova hrvatske poljoprivrede. Kao jedno od mogućih rješenja dijela navedenog problema nameće se uvođenje višegodišnjih energetskih kultura u intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Navedene kulture karakterizira mogućnost uzgoja u različitim agroekološkim uvjetima, niski agrotehnički zahtjevi tijekom uzgoja te produkcija visokih prinosa lignocelulozne biomase, iz koje je moguće različitim tehnologijama konverzije proizvesti kruta, tekuća i plinovita biogoriva. U ovome predavanju biti će objedinjeno desetgodišnje iskustvo Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.

Biografija:
Nikola Bilandžija je rođen 9. travnja 1982. u Zagrebu. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu 2008. godine, na kojem se i zapošljava 2009. godine u svojstvu asistenta na Zavodu za mehanizaciju poljoprivrede. Na istom Fakultetu 2015. brani doktorski rad na temu „Potencijal vrste Miscanthus x giganteus kao energetske kulture u različitim tehnološkim i agroekološkim uvjetima“. U 2015. godini izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 2021. godine. U zvanje docenta izabran je 2016. godine, a izvanredni profesor postaje 2022. godine. Aktivno sudjeluje u nastavi na preddiplomskim, diplomskim studijima kao i na poslijediplomskom studiju Poljoprivredne znanosti na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu. Od 2020. koordinator je na predmetima „Tehnika u proizvodnji energetskih kultura“, „Prikupljanje i dobavni sustavi ostataka ratarske i voćarske proizvodnje“ i „Tehnike u održivim agroekosustavima“. Izv. prof. dr. sc. Nikola Bilandžija suradnik je na nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, od kojih se izdvajaju projekti unutar programa Obzor 2020, Hrvatske zaklade za znanost te Strukturnih fondova EU. Recenzirao je 25 radova objavljenih u međunarodnim znanstvenim časopisima. Bio je pozivni predavač na 4 skupa te je kao autor ili koautor prezentirao 35 radova na međunarodnim znanstvenim skupovima. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 2019. godine mu dodjeljuje Nagradu za najbolji znanstveni radu u 2018. godini te Nagradu za sudjelovanje u znanstveno-nastavnoj i istraživačkoj djelatnosti za poticanje znanstvene izvrsnosti u 2018. godini. Znanstveni časopis „IMNATEH – Agricultural Engineering“ imenuje ga 2017. za člana uređivačkog odbora. Od 2017. je član organizacijskog odbora i obnaša funkciju glavnog urednika Zbornika radova unutar simpozija "Actual Tasks on Agricultural Engineering", a od 2021. godine je i predsjednik Znanstvenog odbora navedenog simpozija.