Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Pčelinja zajednica - život superorganizma, voditelji: Lidija Svečnjak, Saša Prđun

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 11:00 - 12:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica i izložba

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Radionica uključuje upoznavanje sudionika sa članovima pčelinje zajednice (matica, radilice, trutovi) i razvojnim ciklusom pčela uz interaktivni prikaz sadržaja. Navedeno će sudionicima biti omogućeno u vidu prezentacije apisarija (pokazne košnice) u kojem će biti izložene najbrojnije žive jedinke pčelinje zajednice (pčele radilice) radi čijih aktivnosti i harmoničnog funkcioniranja (raspodjela poslova u košnici prema dobi pčela) pčelinju zajednicu nazivamo superorganizmom. Uz navedeno, sudionici će aktivno sudjelovati u procesu presađivanja živih ličinki pčela iz stanica saća u plastične stanice te iste proučavati pod binokularnim stereo-mikroskopom visoke rezolucije koji omogućuje promatranje anatomskih detalja ličinki. Istom mikroskopskom tehnikom sudionici će moći promatrati i druge razvojne stadije pčela (kukuljice, odrasle jedinke).

Biografija:

Doc. dr. sc. Lidija Svečnjak je od 2009. zaposlena na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju). Sudjeluje u izvođenju nastave na modulima: Pčelarstvo, Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu, Oprašivanje bilja pomoću insekata (Bs studij), Pčelinji proizvodi, Genetika i oplemenjivanje medonosnih pčela i Uzgoj avertebrata (Ms studij). Uže područje njenog znanstveno-stručnoga rada je pčelarstvo i analitika pčelinjih proizvoda (spektroskopske, fizikalno-kemijske i senzorska analiza), a znanstveni interesi vezani su i za biologiju i bolesti pčela. U svom se znanstvenom području usavršavala u međunarodno prepoznatim institucijama u zemlji (institut Ruđer Bošković) i inozemstvu (Švicarska, Njemačka, Italija, Novi Zeland, Kina). Popis njenih objavljenih znanstvenih i stručnih radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/316672

Doc. dr. sc. Saša Prđun zaposlen je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2012. godine. Nositelj je modula Kinologija na preddiplomskom studiju te suradnik na šest modula: Pčelarstvo, Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu, Oprašivanje bilja pomoću insekata, Uzgoj avertebrata, Urbana poljoprivreda i Lovstvo. Također, suradnik je na modulima Pčelinji proizvodi, Genetika i oplemenjivanje medonosnih pčela i Lov koji se izvode na diplomskom studiju. Bio je voditelj jednog stručnog projekta te suradnik na projektu Ministarstva znanosti i obrazovanja, VIP projektu i sedam stručnih projekta. Znanstveni interes obuhvaća područje analitike meda, medonosnog bilja i tehnologije pčelarenja. Također, član je i ocjenjivačkog suda pri ocjenjivanjima meda na županijskoj razini u RH. Popis njegovih objavljenih znanstvenih i stručnih radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/31390