Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Čudesni život kukaca, voditelji: Ivan Juran, Maja Čačija, Darija Lemić, Ivana Pajač Živković, Helena Virić Gašparić, Martina Kadoić Balaško i Sandra Skendžić (Entomološka grupa Agronomskog fakulteta)

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 10:00 - 11:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Kukci su najbrojnija skupina životinja na zemlji. Sastavni su dio ekosustava i prirodnog svijeta o kojem ovisimo. Različiti su oblikom i načinom života, a nalaze se i tamo gdje postoje minimalni uvjeti za život. Mnoge vrste, s obzirom na njihovu sposobnost brzog razmnožavanja od velike su važnosti za našu privredu, okolinu i zdravlje. Tijekom radionice na zabavan, zanimljiv i edukativan način omogućiti ćemo posjetiteljima da upoznaju čudesni svijet kukaca. Pomoći ćemo im da prošire horizonte i spoznaju ljepotu kukaca, kojih se ne treba bojati i od njih zazirati.

Biografija:

Ivan Juran

Rođen je 27.8.1983. u Zagrebu. Završio je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Zaštita bilja. Radi kao docent na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Znanstveni interesi: entomologija, integrirana zaštita uljane repice od štetnika, digitalni sustavi u entomologiji, utjecaj sredstava za zaštitu bilja na pojavu korisnih kukaca.

Maja Čačija

Rođena je 21.7.1981. u Osijeku. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, smjer Molekularna biologija, a doktorirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao docentica na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju Agronomskog fakulteta. Znanstveni interesi: entomologija, integrirana zaštita od žičnjaka, prirodni neprijatelji štetnika.

Darija Lemić

Rođena je 7.6.1984. u Kutini. Završila je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Zaštita bilja, te doktorirala 2014. na temi genetske varijabilnosti kukuruzne zlatice. Radi kao izvanredna profesorica na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Znanstveni interesi: entomologija, fitofarmacija, štetnici ratarskih kultura, populacijska genetika i morfološke razlike štetnih kukaca.

Ivana Pajač Živković

Rođena je 18.8.1983. u Zagrebu. Završila je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Zaštita bilja, te doktorirala 2012. na temi biologije, ekologije i genetike populacija jabukova savijača. Radi kao izvanredna profesorica na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Područje njezina znanstveno-istraživačkog rada jest entomologija, štetnici voćaka i vinove loze, taksonomska i molekularna identifikacija kukaca, te populacijska genetika poljoprivrednih štetnika.

Helena Virić Gašparić

Rođena je 23.2.1988. u Zagrebu. Završila je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Fitomedicina. Poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti upisala je 2013. na Agronomskom fakultetu. Radi kao asistentica na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Znanstveni interesi: entomologija, fitofarmacija i ekotoksikologija.

Martina Kadoić Balaško

Rođena je 23.09.1992. u Zagrebu. Završila je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Fitomedicina. Poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti upisala je 2018. na Agronomskom fakultetu. Radi kao asistentica na projektu Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Sudjeluje u radu izvannastavne aktivnosti Entomološka grupa. Znanstveni interesi: entomologija, populacijska genetika, štetnici ratarskih kultura i fitofarmacija.

Sandra Skendžić

Rođena je 19. 1. 1994. godine u Otočcu. Završila je preddiplomski studij Biljne znanosti te diplomski studij Fitomedicina na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij Poljoprivredne znanosti upisuje 2020. godine te radi kao asistentica na projektu ˝Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama. Znanstveni interesi: entomologija, fitofarmacija, integrirana zaštita bilja, klimatske promjene i njihov utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju te strategije prilagodbe klimatskim promjenama.