Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

MEDITERATRI: Uloga molekule DNA u istraživanju života beskralježnjaka tla, Lara Ivanković Tatalović, Lucija Šerić Jelaska i Barbara Anđelić Dmitrović

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 14:00 - 16:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Život beskralježnjaka u tlu (fauna kukaca, paukova, puževa, gujavica, grinja, skokuna, štriga, stonoga, i brojanih drugih skupina) izrazito je dinamičan, a fauna tla je vrstama vrlo bogata. Tu raznolikost i dinamiku, uglavnom našem oku skrivenu, znanstvenici danas mogu detaljno istraživati na brojne načine, a jedan od najmodernijih pristupa istraživanju raznolikosti vrsta i ekoloških odnosa u prirodi je i metoda „okolišne“ DNA (eDNA). eDNA se može koristiti za određivanje plijena prisutnog u probavilu grabežljivca te za otkrivanje vrsta prisutnih u i na tlu. Kako možemo primijeniti ovu metodu u istraživanju trofičkih odnosa grabežljivaca u tlu kao što su, pauci, kukci i štrige, i njihovog plijena u mediteranskim maslinicima i vinogradima, što nam takvi podaci otkrivaju i kako ih možemo iskoristiti da olakšamo život fauni u poljoprivrednim ekosustavima? Sve to i još ponešto možete saznati na ovoj radionici.

Biografija:

Dr. sc. Lucija Šerić Jelaska, viša je znanstvena suradnica zaposlena na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je doktorirala na ekologiji kukaca u šumskim ekosustavima. Kao poslijedoktorandica odlazi na Sveučilište u Cardiffu, u Velikoj Britaniji, gdje istražuje hranidbene odnose kukaca korištenjem modernih tehnologija i metoda molekularne biologije. Trenutno je voditeljica projekta MEDITERATRI (HRZZ), EntoCryoArk (HAZU) i projekta razvoja programa praćenja saproksilnih NATURA 2000 kornjaša. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu sudjeluje u nastavi kolegija „Zoologija“, „Uvod u forenzičku biologiju“, Osnove molekularne ekologije“ te na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu predaje „Forenzičku entomologiju“. Koautorica je sveučilišnog udžbenika „Entomologija-znanost o kukcima“. Aktivno je sudjelovala je u radu Hrvatskog ekološkog društva i njegovog časopisa Entomologia Croatica te je bila tajnica Hrvatskog ekološkog društva. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima kroz izlaganja, ali i kao članica u organizacijskim i znanstvenim odborima.

Lara Ivanković Tatalović diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i stekla naziv Magistra zaštite prirode i okoliša (mag. oecol. et prot. nat.) pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Marije Ivković. Trenutno pohađa Poslijediplomski studij Biologije pod mentorstvom dr. sc. Lucije Šerić Jelaske. Prijavila je temu doktorske disertacije naslovljenu „Funkcionalna raznolikost, trofički odnosi, razvoj i metabolizam trčaka (Coleoptera: Carabidae) višegodišnjih mediteranskih agroekosustava“. U razdoblju od 28.11.2018. do 13.11.2019. bila je na stručnom osposobljavanju za kustosa na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. U 2019. godini zaposlila se kao Asistentica na HRZZ projektu "Neonikotinoidi i bakar u mediteranskoj poljoprivredi - učinci na neciljanu faunu beskralješnjaka kroz trofičke interakcije", na kojem izrađuje doktorsku disertaciju. Tijekom doktorskog studija usavršavala se na brojnim domaćim i međunarodnim tečajevima i kongresima, a u sklopu projekta objavila je i dva znanstvena rada u međunarodnim časopisima.

Barbara Anđelić Dmitrović diplomirala je molekularnu biologiju na Biološkom Odsjeku, Prirodoslovno matematičkog fakulteta te bioindustrijske tehnologije na Prirodoslovnom fakultetu, Sveučilišta u Orleansu, Francuska. Tijekom studija je radila na znanstvenom projektu “Multimodal molecular imaging of metastatic cancer” u Francuskom nacionalnom centru za znanstvena istraživanja, a od 2018. zaposlena je kao doktorand na projektu MEDITERATRI pod vodstvom dr. sc. Lucije Šerić Jelaske. Iste godine upisuje Poslijediplomski studij Biologije, a tijekom studija i u sklopu MEDITERATRI projekta znanje je usavršavala na raznim međunarodnim radionicama. Do 2022. godine sudjelovala je na nekoliko kongresa, koautorica je na dva znanstvena rada.