Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Fosili – Priče iz davnina, Valerije Makarun, Lucija Drobnjak, Marina Čančar i Igor Pejnović, PMF – Geološko-paleontološki zavod

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 20:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Izložba, radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Velika dvorana - predvorje

Detalji:

Kroz geološku prošlost Zemlje živjeli su različiti organizmi, a njihovi fosilni ostaci mogu nam otkriti detalje o njihovom životu. A kako i zašto su se sačuvali kao fosili vidjet ćete iz primjera u ovoj izložbi.

U radionici, pokušat ćemo odgonetnuti koje su životinje i biljke ostavile svoje ostatke te ćemo probati izdradit vlastite fosile. Uz to, moći ćete provjeriti svoje znanje o najpoznatijim fosilima – dinosaurima.

Biografija:

Valerije Makarun rođen je 1993. god. u Zagrebu. Diplomski studij geologije završio je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja. Zaposlen je kao asistent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu gdje vodi vježbe iz kolegija Opća paleontologija i Paleonotologija beskralježnjaka.

Lucija Drobnjak rođena je 1995. godine u Zagrebu. Završila je Diplomski sveučilišni studij Geologija zaštite okoliša na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu te je sada tamo zaposlena kao asistentica. Vodi vježbe iz kolegija Geologija s paleontologijom i Analiza i interpretacija facijesa i usporedno pohađa Poslijediplomski sveučilišni studij (Doktorski studij) Geologija.

Marina Čančar rođena je 1996. godine u gradu Frankfurt am Main, Njemačka. Završila je Diplomski sveučilišni studij Geologija, smjer Geologija i paleontologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, na kojem trenutno pohađa Doktorskog studija Geologija te radi kao asistentica. Drži vježbe iz kolegija Fizička geologija i Geologija za preddiplomski studij te kolegij Geologija za integrirani preddiplomski i diplomski studij.

Igor Pejnović rođen je 1993. godine u Zagrebu. Diplomski studij Geologije s paleontologijom završio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Zaposlen je na Geološkom odsjeku istog fakulteta kao asistent-doktorand u sklopu projekta „BREEMECO“ koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Vodi vježbe iz kolegija Mikropaleontologija I.