Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Modernizacija nastavnih programa geoinformatike zasnovana na problemskom učenju i razvijena kroz GEOBIZ projekt, Željko Bačić, Vesna Poslončec-Petrić, Zvonimir Nevistić i Iva Cibilić

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 13:30 - 14:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Mala dvorana

Detalji:

Geoinformatički ekosustav temelji se na geoprostornim podacima koji su jedan od glavnih pokretača današnje digitalne revolucije. Geoinformatika je prisutna u gotovo svim područjima znanosti te je obrazovanje geoinformatičkih stručnjaka od izuzetne važnosti. Nove napredne tehnologije koje se primjenjuju u geoinformatici i podržavaju razvoj aplikacija za specifične namjene bit su geoinformatike, a poseban izazov predstavlja uvođenje novih tehnologija u nastavni proces kako bi novi (budući) stručnjaci raspolagali znanjem i vještinama potrebnim poslovnom sektoru. Ovaj problem ima globalni karakter te su u tijeku brojni projekti u potrazi za rješenjima koja će omogućiti modernizaciju kurikuluma geoinformatike koji će pratiti brze promjene tehnologije i potreba korisnika.

Erasmus+ program, kroz natječaje Sektorskih alijansi vještina (SSA) i Izgradnje kapacitet u visokom obrazovanju (CBHE) pruža akademskim institucijama alat za realizaciju projekata modernizacije kurikuluma i iznalaženju novih pristupa u akademskom obrazovanju. Jedan od projekta čije je financiranje odobreno 2019. godine je „Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics“ (GEOBIZ) kojeg je nositelj Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj GEOBIZ projekta je unaprijediti geoinformatički ekosustav kroz razvoj novog i inovativnog modela suradnje poslovnog i akademskog sektora koji će podržati akademski sektor u modernizaciji studijskih programa kroz problemsko učenje na tragu tehnoloških i konceptualnih promjena u geoinformatici, modernizirati dijelove geoinformatičkih studija kako bi profil budućih stručnjaka odgovarao potrebama privrede i razviti model suradnje koji će biti na korist svim subjektima geoinformatičkog ekosustava. GEOBIZ pristup i dosadašnji rezultati projekta biti će predstavljeni na predavanju. predstavljeni su u ovom radu.

Biografija:

Prof. dr. sc. Željko Bačić redoviti je profesor na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za satelitsku geodeziju. Predstavnik je Hrvatske u EU Copernicus odboru, član je Referentne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja za svemir i vodi Copernicus ured u Hrvatskoj (član Copernicus Academy i Copernicus Relay mreže). Trenutno je koordinator projekta Erasmus+ CBHE GEOBIZ. Objavio je preko 100 radova u recenziranim časopisima, zbornicima skupova i stručnim časopisima. Popis objavljenih radova nalazi se na CROSBI profilu: https://www.bib.irb.hr/profile/12992.

izv. prof. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić, rođena je u Vinkovicma 1966. godine. Nakon diplomiranja (1933)zapošljava se u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta u kojem radi na stručnim kartografskim poslovima do 1996. godine. Trenutno je zaposlena je na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Katedri za kartografiju te sudjeluje u nastavi iz kolegija Kartografija, Prostorna orijentacija i percepcija okoliša, Tematska kartografija, Geovizualizacija i Praktična kartografija. Aktivno sudjeluje na više međunarodnih projekata (GEOBIZ, SEED4NA, UN4DRR, EO4GEO, TODO i dr.) i urednica je e-novina Svemirski žurnal. Objavila je više radova u recenziranim časopisima, zbornicima skupova i stručnim časopisima, a popis je dostupan na CROSBI profilu: https://www.bib.irb.hr/profile/22077.

Zvonimir Nevistić, mag. ing. geod. et geoinf., osnovnu školu završio je u Bedekovčini, a gimnaziju u Zaboku. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao 2009. godine te diplomirao 2015. godine. Nakon diplome zaposlio se u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a potom u Gradu Zagrebu, odjelu za pripremu zemljišta za gradnju. Od 2016. godine zaposlen je na Geodetskom fakultetu kao asistent na Katedri za satelitsku geodeziju. Iste godine upisao je poslijediplomski doktorski studij. Aktivno sudjeluje na više međunarodnih projekata (GEOBIZ, SEED4NA, TODO, BESTSDI), konferencijama i edukacijama te objavljuje radove u domaćim i međunarodnim časopisima. Aktivni je član mreže Copernicus Relay and Academy u Hrvatskoj i jedan od glavnih organizatora Copernicus Hackathona Zagreb. Popis objavljenih radova nalazi se na CROSBI profilu: https://www.bib.irb.hr/profile/33564.

Iva Cibilić, mag. ing. geod. et geoinf., rođena je 11. 11. 1995. u Dubrovniku, gdje je završila opću gimnaziju. Geodetski fakultet upisala je 2014. gdje je diplomirala 2020. godine. Tijekom studija sudjelovala je u međunarodnoj razmjeni studenata kroz Erasmus+ program te provela semestar na Politehničkom sveučilištu u Valenciji (UPV). Na Geodetskom fakultetu zapošljava se 2020. kao asistentica u Katedri za kartografiju. Trenutno izvodi vježbe na kolegijima Geovizualizacija, Tematska kartografija, Kartografija. Aktivno sudjeluje u nekoliko međunarodnih projekata (GEOBIZ, SEED4NA, TODO i UN4DRR). Popis objavljenih radova nalazi se na CROSBI profilu: https://www.bib.irb.hr/profile/37227.