Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Primjena proširene stvarnosti u geovizualizaciji i kartografiji, Iva Cibilić, Vesna Poslončec-Petrić i Kristina Tominić

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 13:00 - 13:30

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Mala dvorana

Detalji:
Proširena stvarnost je tehnologija koja je do nedavno bila najpoznatija po svojoj primjeni u računalnim igrama i oglašavanju a danas se sve više koristi za mnogo važnije svrhe od puke zabave. Prisutna je u gotovo svim područjima, počevši od industrije, građevine, medicine, marketinga, edukacije, navigacije i turizma, a njene mogućnosti se i dalje istražuju. Aplikacije za prikaz proširene stvarnosti dizajniraju se na razne načine, međutim još uvijek ih se vrlo malo koristi za navigaciju. Dostupnost i pristupačnost pametnih uređaji s ugrađenim senzorima omogućuju sve češće korištenje lokacije u proširenoj stvarnosti. U radu je opisana primjena tehnologije proširene stvarnosti u snalaženju i orijentaciji u zatvorenim i otvorenim prostorima. Prikazan je razvoj dviju aplikacija za primjenu spomenute tehnologije pomoću platforme Unity. GeofAR je aplikacija koja omogućava navigaciju unutar zgrade Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz pomoć slikovnih i objektnih markera smještenih unutar zgrade, dok aplikacija PazinAR opisuje turističku primjenu proširene stvarnosti te posjetiteljima omogućuje vizualizaciju starih fotografija na određenim lokacijama u gradu Pazinu.

Biografija:

Iva Cibilić, mag. ing. geod. et geoinf., rođena je 11. 11. 1995. u Dubrovniku, gdje je završila opću gimnaziju. Geodetski fakultet upisala je 2014. gdje je diplomirala 2020. godine. Tijekom studija sudjelovala je u međunarodnoj razmjeni studenata kroz Erasmus+ program te provela semestar na Politehničkom sveučilištu u Valenciji (UPV). Na Geodetskom fakultetu zapošljava se 2020. kao asistentica u Katedri za kartografiju. Trenutno izvodi vježbe na kolegijima Geovizualizacija, Tematska kartografija, Kartografija. Aktivno sudjeluje u nekoliko međunarodnih projekata (GEOBIZ, SEED4NA, TODO i UN4DRR). Popis objavljenih radova nalazi se na CROSBI profilu: https://www.bib.irb.hr/profile/37227.

izv. prof. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić, rođena je u Vinkovicma 1966. godine. Nakon diplomiranja (1933) zapošljava se u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta u kojem radi na stručnim kartografskim poslovima do 1996. godine. Trenutno je zaposlena na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Katedri za kartografiju te sudjeluje u nastavi iz kolegija Kartografija, Prostorna orijentacija i percepcija okoliša, Tematska kartografija, Geovizualizacija i Praktična kartografija. Aktivno sudjeluje na više međunarodnih projekata (GEOBIZ, SEED4NA, UN4DRR, EO4GEO, TODO i dr.) i urednica je e-novina Svemirski žurnal. Objavila je više radova u recenziranim časopisima, zbornicima skupova i stručnim časopisima, a popis je dostupan na CROSBI profilu: https://www.bib.irb.hr/profile/22077.

Kristina Tominić, studentica druge godine diplomskog studija geografskih informacijskih sustava i znanosti u Zagrebu. Od početka 2021. godine radi u tvrtci Smart Aquai. Smart Aqua je nomadski startup koji pruža usluge digitalne transformacije prostornih podataka tvrtkama vodovoda i odvodnje. Iako početnik u korištenju GIS tehnologija kroz seminarski rad iz kolegija Praktična kartografija na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izradila je aplikaciju Pazin AR koja je prezentirana u okviru ovog predavanja.