Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Mit o postanku života, Jakov Baleta i Damjan Cerinski

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 11:30 - 12:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Mala dvorana

Detalji:
U predavanju će se pojasniti povijesni razvoj našeg razumijevanja nastanka života, počevši od najstarijih rudimentarnih objašnjenja pa sve do danas znanstveno etablirane abiogeneze. Koliko smo obogatili naš fond znanja, a što još moramo odgovoriti? Pristupnicima će se na jednostavan način ilustrativnim primjerima ponuditi odgovori na jedno od najintrigantnijih pitanja kojima se bavi ljudski rod od svojih početaka.

Biografija:

Doc. dr. sc. Jakov Baleta trenutno je zaposlen na Metalurškom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu. Njegova područja istraživanja uključuju, ali nisu limitirana na sljedeće: izgaranje amonijaka, obradu dimnih plinova, numeričko modeliranje, solarne dizalice topline, energetsku analizu GViK sustava, hlađenje plinskih turbina, interakciju spreja i stijenke i rasplinjavanje biomase. Autor je 42 znanstvena rada indeksirana u Scopus bazi s trenutnim h-indeksom 13. Trenutno je gostujući urednik specijalnog izdanja časopisa Journal of Cleaner Production, Chemical Engineering and Technology te Cleaner Chemical Engineering posvećenih SDEWES konferenciji te pridruženi urednik časopisa Cleaner Engineering and Tehcnology i Open Physics.

Damijan Cerinski, mag.ing.aeroing. trenutno je zaposlen kao asistent na Metalurškom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu na Zavodu za mehaničku metalurgiju. Ujedno pohađa poslijediplomski doktorski studij gdje je njegov znanstveno-istraživački rad vezan uz eksperimentalni i numerički razvoj rasplinjavanja biomase u protustrujnom reaktoru. Autor je 5 znanstvenih radova indeksiranih u Scopus bazi te mu je trenutni h-indeks 4. Dodatne znanstveno-istraživačke aktivnosti uključuju rad na razvoju matematičkih modela unutar računalne dinamike fluida za opisivanje rasplinjavanja čestice biomase, suspaljivanja biomase s ugljenom i izgaranja u mlaznom motoru te primjenu umjetnih neuronskih mreža za dinamičko modeliranje rasplinjavanja biomase.