Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

SLAM sustav: Gdje se nalazim? Što sve vidim oko sebe?, voditelji: Đuro Barković, Antun Jakopec, Loris Redovniković, Sergej Baričević i Mladen Zrinjski

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 11:00 - 11:30

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
prezentacija

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Simultano lokaliziranje i kartiranje (eng. Simultaneous Localization and Mapping - SLAM) je metoda direktnog kartiranja nepoznatog područja pomoću jednog ili više senzora uz istovremeno određivanje položaja robota ili nekog drugog uređaja. SLAM je izvorno razvijen za postizanje autonomne kontrole robota u robotici. Kroz neko vrijeme, aplikacije temeljene na SLAM-u su se uvelike proširile, te se danas koriste u različite svrhe: kod samovozećih automobila, za kartiranje nepoznatih područja, u spasilačkim misijama, kao pomoć kod računalnog vida, itd. Prilikom same izvedbe SLAM sustava, različite vrste senzora se integriraju u jedan sustav: kamera, LiDAR, IMU jedinca, GPS, INS i ostali uređaji, Cilj ovog predavanja/prezentacije pod nazivom „SLAM sustav: Gdje se nalazim? što sve vidim oko sebe?“ je populariziranje SLAM sustava i tehnologije za sudionike srednjoškolske dobi i viših razreda osnovnoškolske dobi. Ukratko će se prezentirati teorijski dio SLAM sustava, različiti senzori koji se integriraju kako bi sustav mogao u potpunosti funkcionirati, te na kraju prezentacije uživo demonstrirati SLAM sustav realiziran pomoću različitih senzora i kao završni rezultat samog sustava: prikaz dobivenog 3D oblaka točaka.

Biografija:

Đuro Barković rođen je 1963. u Bizovcu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Geodetskom fakultetu. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Geodetskom fakultetu i pročelnik Katedre za zemljomjerstvo. Voditelj je Laboratorija za mjerenja i mjernu tehniku Geodetskog fakulteta. Objavio je više od 60 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Područje njegova znanstvenog interesa su geodetske metode mjerenja, precizna geodetska mjerenja, ispitivanja i umjeravanja geodetskih instrumenata i pribora. Član je Hrvatskoga geodetskog društva i predsjednik je TO 172 Optika i optički instrumenti pri Hrvatskom zavodu za norme.

Antun Jakopec rođen je 20. rujna 1995. godine u Varaždinu. U rodnome gradu završava II. osnovnu školu i Prvu gimnaziju, prirodoslovno matematički smjer. Tijekom školovanja aktivno se bavio vaterpolom. Preddiplomski studij Geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2014. godine. Preddiplomski studij uspješno završava 2017. godine stjecanjem akademskog naziva sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije i geoinformatike (univ. bacc. ing. geod. et geoinf). Godine 2017. upisuje diplomski studij Geodezije i geoinformatike, usmjerenje Geoinformatika na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završetka diplomskog studija 2019. godine, zapošljava se na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za zemljomjerstvo.

Loris Redovniković, rođen je 26. siječnja 1974. godine u Zagrebu. Školovanje je započeo 1980. godine u osnovnoj školi "Ivan Gošnjak" u Gračanima. Godine 1988. upisuje obrazovni centar "Nikola Tesla", smjer matematika-informatika, u Zagrebu, koji tijekom školovanja mijenja naziv u X gimnazija. Nakon uspješno položene mature upisuje Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992. godine. Diplomirao je 26. lipnja 1998, a doktorski rad obranio 2011. godine. Od srpnja 2004. do danas radi na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za zemljomjerstvo Zavoda za primijenjenu geodeziju.

Sergej Baričević rođen je 19. lipnja 1987. godine u Rijeci. Osnovnu školu pohađao je u Novom Vinodolskom, a srednju Građevinsku tehničku školu u Rijeci, smjer geodetski tehničar. Diplomirao je 13. srpnja 2011. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te time stekao naziv magistra inženjera geodezije i geoinformatike. Po stjecanju zvanja radio je pet godina u privatnom i javnom sektoru na geodetskim i geoinformatičkim poslovima. Od listopada 2016. godine zaposlen je na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za zemljomjerstvo Zavoda za primijenjenu geodeziju.

Mladen Zrinjski rođen je 1972. u Varaždinu. Doktorirao je na Geodetskom fakultetu 2010. s disertacijom ''Definiranje mjerila kalibracijske baze Geodetskog fakulteta primjenom preciznog elektrooptičkog daljinomjera i GPS-a''. Izvanredni je profesor na Geodetskom fakultetu i pročelnik Katedre za instrumentalnu tehniku. U znanstvenom radu bavi se geodetskim instrumentima, automatizacijom geodetskih mjerenja, preciznim geodetskim mjerenjima i GNSS-om. Objavio je 60 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Član je Hrvatskoga geodetskog društva, Hrvatskoga matematičkog društva, Hrvatskoga kartografskog društva i Hrvatskog društva za geometriju i grafiku.