Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Život u sjeni nuklearnog, Želimir Veinović i Galla Uroić

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 10:30 - 11:30

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Mala dvorana

Detalji:
S novim ratom u Europi i prijetnjama nuklearnim oružjem, ugrožavanjem nuklearnih elektrana i sličnih objekata, među ljudima raste panika. Spominju se tablete joda, kapice od aluminijske folije, atomska skloništa, višegodišnja nuklearna zima… Što je zapravo za očekivati, čega se trebamo bojati, a čega ne i kako živjeti u ovom periodu koji je nakon kubanske krize jedan od najtežih perioda u ljudskoj povijesti? Predavanjem će se pokušati razjasniti neke probleme, pojmove i strahove te na informativan i racionalan način predstaviti realne posljedice sukoba koji uključuje nuklearnu ugrozu bilo koje vrste.

Biografija:

Dr.sc. Želimir Veinović docent je na Rudarsko-geološko- naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Požegi, a diplomirao 1996., magistrirao 2001. i 2007. doktorirao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu.

Nastavnik je na predmetima „Landfills“; „Podzemna odlagališta otpada“; „Površinska odlagališta otpada“ i „Gospodarenje otpadom“ te na predmetu „Projektiranje i sigurnost odlagališta radioaktivnog otpada“, „Modeliranje i projektiranje u geotehnici“ i „Geotehničko seizmičko inženjerstvo“ na poslijediplomskom doktorskom studiju RGNF-a. Autor je ili koautor više znanstvenih i stručnih radova i poglavlja u knjizi, a nositelj je sedam certifikata o izobrazbi iz područja gospodarenja radioaktivnim otpadom izdanih od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency- IAEA).

Član je više strukovnih udruga i hrvatski predstavnik u „Natural Analogues Working Group“ te jedan od osnivača „Operational Phase Safety Group“ u okviru IAEA-inog GEOSAF projekta.

Galla Uroić, mag.ing.min., studentica doktorskog studija na Rudarsko-geološko- naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (diplomirala 2019.), dobitnica je rektorove nagrade i petnaest medalja s međunarodnih izložbi inovacija u Hrvatskoj, Poljskoj, Njemačkoj, Indiji, Kanadi i Koreji. Njena profesionalna i znanstvena karijera započela je upravo s rješavanjem problema u zbrinjavanju iskorištenog nuklearnog goriva (ING), unaprjeđenjem termičko-hidro-mehaničkog numeričkog modela dubokog geološkog odlagališta ING-a. Autorica je više maketa i nastavnih pomagala koja je koriste u održavanju nastave na Rudarsko-geološko- naftnom fakultetu i koja će biti korištena na Festivalu znanosti. Koautorica je više znanstvenih članaka s područja zbrinjavanja ING-a, radioaktivnog otpada i prirodno radioaktivnih materijala.