Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Magija fizike, voditelj: Selim Pašić

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 10:00 - 12:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija:
Velika dvorana - predvorje

Detalji:
Tijekom radionice će se demonstrirati eksperimenti iz fizike koji izgledaju kao mađioničarski trikovi. Djelomično će publika biti uključena u eksperimente. Izvodit će se više eksperimenata iz elektriciteta, uzgona tijela u tekućini (Arhimedov zakon), demonstracija viskoelastičnosti, paradoksalni eksperiment vezan za Brenoullijevu jednadžbu.

Biografija:

Selim Pašić

Rođen sam 23.09.1963. godine u Maglaju (Republika Bosna i Hercegovina), gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Studij fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu započeo sam 1983., a diplomirao 1989. Te godine upisao sam poslijediplomski studij fizike smjer nuklearna fizika i fizika elementarnih čestica. Magistarski rad obranio sam 1994. godine. Doktorsku disertaciju iz područja atomske fizike obranio sam 1997. godine. Od kraja 1990. do 2012. godine zaposlen sam u Fizičkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Od 2012. do danas sam zaposlen na Zavodu za fiziku Veterinarskoga fakulteta. Od 24.09.2004. do 25.11.2005. godine boravio sam na Institutu za nuklearnu fiziku Češke akademije znanosti, Řež kraj Praga, Republika Češka. Do sada sam objavio 27 znanstvenih radova. Održao sam 7 pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima i institucijama. Sudjelovao sam na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima.