Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Boje inženjerstva, voditeljice: Matea Bajo, Rafaela Kovačević, Dora Lovrenčić i Lana Rončević

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 15:00 - 17:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Izvođenjem interaktivne radionice želimo mlađim generacijama pobuditi interes za prirodnim i tehničkim znanostima, osobito kemijom i primjenom kemije u svakodnevnom životu. Izvest ćemo niz zanimljivih pokusa koji su vizualno vrlo efektni zbog različitih pojava kao što su promjene boje, nastajanje pjene, nemješljivost kapljevina itd. Tijekom izvedbe pokusa bismo na vrlo jednostavan način znanstveno objasnili što se u kojem pokusu dogodi i što se može vidjeti. Sudionike se želi potaknuti za samostalno i kritičko razmišljanje o STEM području.

Biografija:

Matea Bajo rođena je 26. travnja 2000. godine u Novoj Biloj. 2018. godine upisuje preddiplomski studij Kemijskog inženjerstva na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Tijekom sve tri godine preddiplomskog studija svrstana je u 10 % najuspješnijih studenata na studiju, a studij je završila 2021. godine uz pohvalu Cum Laude obranivši završni rad na temu „Karakterizacija sirovog ekstrakta enzima endo-1,4-ksilanaza proizvedenog fermentacijom Trametes versicolor na čvrstim nosačima“. Iste godine upisuje diplomski studij Kemijskog inženjerstva te je trenutno svrstana u 3 % najuspješnijih studenata na studiju. Stručnu praksu odradila je 2021. godine na Institutu Ruđer Bošković na Zavodu za kemiju materijala. Dugogodišnja je članica Studentske sekcije HDKI u sklopu koje sudjeluje u organizaciji brojnih projekata, a trenutno je voditeljica projekta Boje inženjerstva.

Rafaela Kovačević rođena je 25. kolovoza 1998. godine u Sisku. Nakon završene 1. osnovne škole Petrinja 2013. upisuje srednju školu Zdravstveno učilište Zagreb, smjer zdravstveno laboratorijski tehničar. Preddiplomski studij Primijenjena kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije upisuje 2018. godine. Stručnu praksu odradila je na Institutu Ruđer Bošković na Zavodu za organsku kemiju i biokemiju u Fizikalno organskom laboratoriju. Članica je Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. Sudjelovala je u organizaciji predavanja Zdravstveni rizici pri radu sa opasnim kemikalijama i u projektu Boje inženjerstva. Trenutno piše završni rad pod temom Primjena prirodnih materijala u razvoju nosivih (bio)kemijskih senzora pod vodstvom prof.dr.sc Ivane Steinberg.

Dora Lovrenčić rođena je 28. prosinca 1999. godine u Zagrebu. Pohađala je Osnovnu školu Viktora Kovačića u Humu na Sutli, a srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Srednjoj školi Pregrada, smjer opća gimnazija. Preddiplomski studij Primijenjena kemija upisuje 2018. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Godine 2020. postaje članicom Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te aktivno sudjeluje u projektu Boje inženjerstva. Stručnu praksu odradila je na Institutu Ruđer Bošković, na Zavodu za fizičku kemiju u Laboratoriju za održivu i primijenjenu kemiju. Trenutno radi na završnom radu na temu Određivanje optimalne koncentracije ZnSO4 elektrolita u grafen/cink hibridnom superkondenzatoru pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marijane Kraljić Roković na Zavodu za elektrokemiju.

Lana Rončević rođena je 26. travnja 1999. godine u Koprivnici. Nakon završene opće gimnazije dr. Ivana Kranjčeva u Đurđevcu, upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, smjer kemijsko inženjerstvo. Stručnu praksu odradila je 2021. godine na Institutu Ruđer Bošković na Zavodu za istraživanje mora i okoliša. Preddiplomski studij završava 2021. godine obranom završnog rada na temu ''Ekstrakcija polifenola iz lista trputca'' uz pohvalu Cum laude. Krajem iste godine upisuje diplomski studij Kemijsko inženjerstvo, modul Kemijske tehnologije i proizvodi. Članica je Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te sudjeluje u brojnim projektima Studentske sekcije, a jedan od njih su Boje inženjerstva.