Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Kemija života, voditelji: Ivan Pucko, Rafael Anelić, Tomislav Šalinović, Luka Gregurek i David Cirimotić

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 15:00 - 16:30

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Život nam donosi koliko radosnih trenutaka toliko i padova, a iako bismo željeli da postoji priručnik koji treba slijediti, jednostavno ne bi bilo isto bez spontanosti. Bez obzira na to krećete li u novu avanturu odmah nakon škole ili želite istražiti različite putove u svom osobnom životu, nikad nije kasno promijeniti kako izgleda budućnost, a znanost može biti jedan od dobrih temelja za ulazak u nove životne avanture. Početkom proljeća budi se život u prirodi. Cvijeće počinje cvati dajući široku paletu boja, ali jeste li se pitali koji je uzrok tome? Odgovor na ovo pitanje i mnoga ostala možete saznati na našoj radionici u kojoj želimo privući mlade znanstvene entuzijaste i možda usmjeriti njihov životni put prema kemiji i znanosti.

Biografija:

Luka Gregurek rođen je 1999. u Virovitici. Srednjoškolsko obrazovanje završava u općoj Gimnaziji Dr. Ivana Kranjćeva u Đurđevcu 2018., nakon čega upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, studij Kemijsko inženjerstvo. 2022. godine posterskim priopćenjem sudjelovao je na 14. Susretu mladih kemijskih inženjera. Trenutačno je na 1. godini diplomskog studija KI modula Kemijsko-procesno inženjerstvo. U okviru kolegija na 1. godini diplomskog studija ´´Kemijsko inženjerske vježbe´´ sudjeluje u istraživanju bioaditiva za motorna goriva na bazi levulinske kiseline te ispitivanje utjecaja bioaditiva na pojedina svojstva goriva.

Rafael Anelić rođen je 1998. u Malom Lošinju. Srednju školu završava 2017. godine te iste godine upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prediplomski studij Kemijsko inženjerstvo. 2020. godine završava prediplomski studij obranom završnog rada teme Termodinamički modeli za opis topljivosti vitamina B3 u organskim otapalima pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Rogošića. Iste godine nastavlja sa školovanjem na diplomskom studiju Kemijskog inženjerstva, modul Kemijsko procesno inženjerstvo. U sklopu kolegija Kemijsko inženjerske vježbe sudjeluje u radu teme Matematički opis reakcija terpolimerizacije akrilonitrila, stirena i dibutil maleata pod mentorstvom prof. dr. sc. Elvire Vidović. Trenutno izrađuje diplomski rad teme Sinteza polimernih aditiva na osnovi benzil metakrilata za poboljšanje niskotemperaturnih svojstva dizela i mješavina s biodizelom pod mentorstvom doc. dr. sc. Fabia Faragune.

David Cirimotić, rođen 1998. godine u Zagrebu i trenutno student prve godine diplomskog studija, smjer Kemijsko inženjerstvo, na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu. Od akademskih istupa mogu se istaknuti održano predavanje na 12. međunarodnom skupu o prirodnom plinu, toplini i vodi u Osijeku 2021. godine i sudjelovanje sa posterskom sekcijom na 14. susretu mladih kemijskih inženjera u Zagrebu 2022. godine. U sklopu kolegija Kemijsko inženjerske vježbe sudjeluje na istraživanju bioaditiva za motorna goriva na bazi levulinske kiseline te ispitivanje utjecaja bioaditiva na pojedina svojstva goriva.

Tomislav Šalinović rođen je u Zagrebu 1999. godine. Srednju školu završio je 2018. godine u Prvoj gimnaziji u Zagrebu te je iste godine upisao Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, studij Kemijsko inženjerstvo. 2021. završava preddiplomski studij te nastavlja školovanje na istom fakultetu na diplomskom studiju Kemijskog inženjerstva, modul Kemijske tehnologije i proizvodi. 2022. godine sudjeluje posterskim priopćenjem na 14. Susretu mladih kemijskih inženjera. Također u okviru kolegija na 1. godini diplomskog studija “Kemijsko inženjerske vježbe” sudjeluje u istraživanju bioaditiva za motorna goriva na bazi levulinske kiseline te ispitivanju utjecaja bioaditiva na pojedina svojstva goriva.

Ivan Pucko rođen je 1995. godine u Zagrebu. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu upisao je 2014., preddiplomski studij Kemijsko inženjerstvo. Završni rad na temu „Učinak dodatka ugljikovih nanocjevčica na vodljivost polimera“ obranio je 2017. pod mentorstvom prof. dr. sc. Sanje Lučić Blagojević i iste godine upisao diplomski studij Kemijske tehnologije i proizvodi. Diplomski rad na temu „Sinteza i pročišćavanje etilnih estera masnih kiselina ultrafiltracijom“ obranio je 2019. pod mentorstvom doc. dr. sc. Fabia Faragune. Od 2020. radi kao asistend/doktorand na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije.