Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Praćenje šuma metodama daljinskih istraživanja podacima programa Copernicus, Mateo Gašparović

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 13:00 - 13:30

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Mala dvorana

Detalji:

Razvoj tehnologija te minimizacija senzora u zadnjih desetak godina dovela je do velike ekspanzije geodezije i geoinformatike. Područja geodezije poput daljinskih istraživanja, fotogrametrije, geoinformatike šire svoju primjenu u druga tehnička područja, ali i u mnoga prirodna i biotehnička (znanstvena) područja. Na Geodetskom fakultetu već dugi niz godina provode se znanstvena istraživanja u cilju razvoja, primjene te širenja znanja u području svemirskih tehnologija poput primjene podataka Copernicus programa Europske svemirske agencije. Takvi podaci danas se koriste u svrhu brze detekcije i praćenja promjena u okolišu. U sklopu predavanja biti će prikazane najnovije tehnologije današnjice u okviru široko dostupnih satelitskih snimaka Copernicus (ESA – European Space Agency). Na različitim praktičnim primjerima biti će prikazana mogućnosti praćenja promjena šuma geodetskim metodama. Također, u sklopu predavanja biti će prikazan projekt „Automatsko praćenje poljskog jasena metodama daljinskih istraživanja podacima programa Copernicus (RS4EST)“ financiran od strane Europske svemirske agencije. Navedeni projekt plod je dugogodišnjih interdisciplinarnih istraživanja u području geodezije, geoinformatike i šumarstva. Nositelj projekta je Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa partnerima iz tvrtke Hrvatske šume d.o.o. i Državne geodetske uprave. Više o projektu možete vidjeti putem poveznice: https://rs4est.geof.hr/. Potrebno je istaknuti, kako je razvoj tehnologije je uvelike promijenio geodeziju i danas geodetski stručnjaci primjenjuju znanja i metode u šumarstvu, poljoprivredi, zaštiti kulturne baštine, kartiranju i praćenju poplava i dr.

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Mateo Gašparović rođen je 6. 8. 1986. u Rijeci. Od 2010. godine zaposlenik je Geodetskog fakulteta, a trenutačno na radnom mjestu docent kao Pročelnik Katedre za fotogrametriju i daljinska istraživanja. Od 2019. obnaša funkciju Prodekana za financije i poslovanje. U svom radu bavi se istraživanjima vezanim u znanstveno područje fotogrametrije i daljinskih istraživanja. Sudjelovao je u provedbi više od 10 znanstvenih projekata Geodetskog fakulteta i voditelj je znanstvenog projekta financiranog od Europske svemirske agencije „Automatsko praćenje poljskog jasena metodama daljinskih istraživanja podacima programa Copernicus (RS4EST)“. Više o projektu možete vidjeti putem poveznice: https://rs4est.geof.hr/. Kao autor i koautor objavio je više od 30 znanstvenih radova objavljenih u časopisima iz skupine A, indeksiranim u Web of Science Core Collection, od čega 15 u časopisima Q1 (CROSBI). Član je Hrvatskoga geodetskog društva, Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i Međunarodne udruge za fotogrametriju i daljinska istraživanja.