Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Tko sam ja? I … dokle sam ja?, Predrag Pale

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 16:00 - 17:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Mala dvorana

Detalji:
Pitanje identiteta od pojave Interneta sve je složenije. Vidi li se moje pravo JA u fizičkom ili virtualnom svijetu? Imaju li roboti JA? Kad smijem reći da sam inženjer, pjesnik, atletičar, državnik, balerina, muškarac, bijelac, Hrvat, mlad, iskusan …? Smijem li mijenjati svoje JA ili moram biti postojan, uvijek isti? Ovisi li moje JA o tome s kim sam? Može li se moje JA pretočiti u računalo, može li biti vječno?

Biografija:
Predrag Pale uvijek (se) pita: „A što TO stvarno znači?“ i „A tko sam zapravo JA?“. Smatra da je najveće čudo univerzuma život, a nama najpoznatija nepoznanica da je čovjek. Uvjeren je da je najčarobnija stvar upravo JA. Fascinira ga što nam je JA uvijek pri ruci da ga istražujemo, laboratorij je sve oko nas, a svatko od nas je u idealnoj i fascinantnoj prilici da istražuje to JA. Uvjeren je da je ljepota ljudskog bića, za razliku od perilice rublja i TV prijamnika, u tome što se može mijenjati. Stalno može(mo) redefinirati svoje JA.

https://www.fer.unizg.hr/predrag.pale