Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Život parazitskih gljiva od infekcije do detekcije, voditeljice: Sanja Novak Agbaba i Nevenka Ćelepirović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 14:00 - 15:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
prezentacija

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Parazitske gljive uzrokuju bolesti na biljkama. Simptomi bolest su promjena boje, sušenje, trulež, izlučine i promjena oblika biljaka. Bolesti koje uzrokuju nazivaju se mikoze. Životni ciklus gljiva sastoji se od više razvojnih faza. Bolest započinje infekcijom kada spora gljive dolazi na površinu biljnog organa i započinje klijanje. Klična infekciona hifa prodire u epidermalne stanice (mehanički i kemijski proces) kroz prirodne otvore na biljci, oštećenja, rana. Prodorom u stanicu infekciona hifa formira sisaljku (haustorij) kojom crpi hranu. Hife se razvijaju i šire kroz biljne stanice. Nakon određenog vremena inkubacije dolazi do prvih simptoma bolesti u vidu oštećenja i odumiranja stanica. Nakon inkubacije dolazi do fruktifikacije tj. pojave plodnih tijela gljive. Detekcija uzročnika bolesti klasičnom metodom satoji se u analizi simptoma bolesti i morfologije vegetativnog i plodnog tijela gljive. Metode molekularne biologije zasnivaju se na izolaciji DNA iz gljiva, provođenju DNA analitičkih metoda te korištenjem elektronskih baza podataka. Na prezentaciji će biti prikazani životni ciklusi patogenih gljiva i metode morfološke i molekularne detekcije.

Biografija:

Dr. sc. Sanja Novak Agbaba diplomirala je i doktorirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje. Voditeljica je Laboratorija za fitopatološka ispitivanja. Znanstveni i stručni interes joj je zaštita šuma i šumarska fitopatologija.Voditeljica je i suradnica na stručnim i znanstvenim projektima. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova (CROSBI profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=136942)

Dr. sc. Nevenka Ćelepirović diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo. Voditeljica je Laboratorija za molekularno-genetička ispitivanja. Bavi se istraživanjem populacijske genetike u šumarstvu i detekcijom patogenih gljiva. Sudjeluje na brojnim stručnim i znanstvenim projektima. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova (CROSBI profil:http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=262073&period=2007).