Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Od sjemenke do stabla – životni put jedne sjemenke, Marija Gradečki-Poštenjak i Nevenka Ćelepirović

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 13:30 - 14:30

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
prezentacija

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Šumsko drveće ima svoje potomstvo, a to je sjeme. Iz njega se razvijaju nove biljke - drveće koje prolazi sve faze razvoja kao i ljudi: djetinjstvo, zrelu dob i starost. Sjeme različitih vrsta drveća međusobno se razlikuje kao što se međusobno razlikuju i ljudi. Kako izgleda sjeme šumskog drveća i grmlja, faze klijanja, rasta i razvoja budućih stabala te značaj u održavanju stabilnosti ekosustava saznat ćete uskoro.

Biografija:

Dr. sc. Marija Gradečki-Poštenjak diplomirala je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - šumsko-gospodarski smjer, te stječe zvanje diplomiranog inženjera šumarstva. Doktorirala je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za uzgajanje šuma. Voditeljica je Laboratorija za ispitivanje kvalitete šumskog sjemena. Područje interesa i rada vezano je uz šumarsku genetiku, oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća, šumsko sjemenarstvo, plodonošenje i kvalitetu šumskog sjemena. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/10416?report=1

Dr. sc. Nevenka Ćelepirović diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Zaposlena je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo. Voditeljica je Laboratorija za molekularno-genetička ispitivanja. Bavi se istraživanjem populacijske genetike u šumarstvu i detekcijom patogenih gljiva. Sudjeluje na brojnim stručnim i znanstvenim projektima. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/262073?autor=262073&period=2007