Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Kako izolirati molekulu života kod kuće?, voditeljice: Anja Bukovac i Mihaela Bobić Rasonja

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 12:00 - 15:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Deoksirobonukleinska kiselina ili DNA je osnovna molekula života na Zemlji. Ona nosi genetske upute u svim živim bićima i velikom broju virusa te predstavlja izvor varijabilnosti. Iako je njena molekularna struktura opisana 1953. godine od strane James Watsona i Francisa Cricka, prvi puta je izolirana 1869.g. od strane švicarskog liječnika i biologa Friedrich Mieschera. Kroz radionicu „Kako izolirati molekulu života kod kuće?“ našim ćemo posjetiocima približiti jednostavnu metodu izolacije DNA iz voća. Ovu metodu posjetioci mogu ponovno izvesti i pokazati svojim ukućanima i to sa sastojcima koje svakodnevno koriste u svojim domaćinstvima. Kroz radionicu ćemo obraditi i osnovne dijelove stanice, objasniti gdje možemo naći DNA u našoj stanici te koja je njena uloga u organizmu. Raspravit ćemo nosi li svaka stanica genetsku uputu te u kojem obliku je može pohraniti. Rezultate svog eksperimenta sudionici će moći u epruvetama ponijeti doma.

Biografija:

Anja Bukovac diplomirala je 2012.g. na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakuletu je 2020. g. stekla titulu doktora znanosti iz područja molekularne biologije. Trenutno je zaposlena na Katedri za medicinsku biologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu na radnom mjestu višeg asistenta/poslijedoktoranda gdje sudjeluje u izvođenju nastave na integriranom preddiplomskom i diplomskom, ali i poslijediplomskom studiju. Do sada je objavila 12 znanstvenih, 2 stručna rada i jedno poglavlje u knjizi te je 2021. g. izabrana u zvanje znanstvenog suradnika. Aktivno je sudjelovala na znanstvenim skupovima s 28 izlaganja (2 puta s pozvanim predavanjima). Sudjelovala je na jednom međunarodnom projektu financiranom od strane EU i 2 domaća projekta Članica je nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih organizacija za neuroznanost i istraživanje karcinoma. Od 2019. godine sudjeluje na radionicama Festivala znanosti i Tjedna mozga s ciljem popularizacije znanosti.

Dr. sc. Mihaela Bobić Rasonja, dr. med. zaposlena je kao asistent na katedri za Medicinsku biologiju na Medicinskom fakultetu (MEF) Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u izvođenju nastave te znanstveno-istraživačkim aktivnostima na projektima MEF-a. Tijekom svojeg znanstvenog rada bavila se istraživanjem prenatalog razvoja limbičkog dijela mozga i razvoja aksonskih puteva u čovjeka, s naglaskom na izražaj proteina i analizu snimaka MR-om, a svoj rad nastavlja s fokusom na ulogu izvanstaničnog matriksa u mozgu. Sudjelovala na je više domaćih i jednom međunarodnom istraživačkom projektu. Usavršavala se na Medicinskom Sveučilištu u Beču, u području oslikavanja ljudskog fetalnog mozga MR-om te u području analize slika i sekcije humanog mozga. Autorica je i koautorica 7 radova u časopisima indeksiranim u WoSCC-u, a kao autor ili koautor prezentirala je 14 sažetaka na međunarodnim znanstvenim skupovima. Nagrađena je stipendijom za međunarodnu mobilnost organizacije COST i nagradom za usmenu prezentaciju organizacije IBRO.