Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Daljinska istraživanja i GIS – Korištenje satelitskih snimaka u promatranju života na Zemlji, Ivan Medved i Dario Perković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 11:00 - 11:30

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Mala dvorana

Detalji:
Danas je nezamislivo promatrati promjene u prostoru bez upotrebe daljinskih istraživanja i GIS tehnologije. Daljinska istraživanja omogućuju dobivanje informacija o promjenama na Zemlji pomoću instrumenta koji nisu u kontaktu s njom. Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima. Temeljni prostorni objekti u GIS-u koji služe za prikaz realnog svijeta u 2D modeliranju su točka, linija i poligon. Brojni su primjeri korištenja ove dvije usko povezane tehnologije: praćenje površinskih temperatura, analiza plavljenja, monitoring snježnog pokrivača, detektiranje opožarenih područja, analiza aktivnosti šumske vegetacije, mjerenje pomaka tla nakon potresa itd. Obrada i vizualizacija podataka se može izvesti u besplatnom i vrlo popularnom softveru QGIS koji ljubitelji ovih dvaju tehnologija mogu koristiti u svakodnevnom promatranju života na Zemlji.

Biografija:

Ivan Medved

Rođen je 1975. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine te kasnije doktorirao 2010 godine na istom fakultetu. Docent je od 2017. godine i radi na RGN fakultetu. Uže područje interesa su mu Daljinska istraživanja i Analiza prostornih podataka. Kao autor i koautor objavio je 20-ak znanstvenih radova. Od 2004.-2014. izvodio je nastavu na Geodetskom fakultetu iz kolegija Analiza prostornih podataka, Programsko inženjerstvo u geomatici i dr. Od 2017. godine izvodim nastavu na RGN fakultetu. Nositelj je predmeta Geodezija, Geodezija u rudarskim mjerenjima i Daljinska istraživanja. Bio je voditelj 12 diplomskih i 10 završnih radova na RGN fakultetu. Bio je suradnik na nekoliko znanstvenih i stručnih projekata.

Dario Perković

Rođen je 1968. godine u Osijeku. Diplomirao je na RGN fakultetu 1993. godine, magistrirao 1998. godine na PMF-u i doktorirao 2002. godine na RGN-u. Izvanredni profesor je od 2020. godine. Uže područje interesa su mu Geografski informacijski sustavi (GIS) i baze podataka te njihova primjena u geološkom inženjerstvu. Rezultate svog dosadašnjeg rada objavio je u 30-ak znanstvenih radova. Izlagao je ili sudjelovao na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Bio je sudionik šest znanstvenih projekata. Od 2004. godine izvodi nastavu na RGN fakultetu. Nositelj je predmeta Osnove geoinformatike, Geoinformatika, GIS u geološkom inženjerstvu i GIS i baze podataka. Bio je voditelj jednom doktorskom i jednom magistarskom radu, 25 diplomskih i 10 završnih radova, te član brojnih povjerenstava za ocjenu i obranu. Recenzirao je 22 znanstvena i stručna rada. Bio je suradnik na tridesetak stručnih projekata fakulteta.