Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Recikliranje automobilskih guma – od odlagališta do igrališta, voditelji: Marija Tomaš, Paula Benjak i Benjamin Radetić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:00 - 15:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Izložba makete uz prezentaciju

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:
Recikliranje otpadnih guma i proizvodnja podnih obloga za popločavanje dječjih, sportskih igrališta i terena dio je projekta „Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“. Na primjeru makete dječjeg igrališta koje ima gumene podloge od recikliranog materijala predstaviti će se proces recikliranja automobilskih guma i značaj nanosa fotokatalizatora na oblogu kao sredstva za pasivno pročišćavanje zraka. Uz prikaz makete koristiti će se dodatni pokazni materijali kao što su: vrste gumenog granulata, otpadne gume (rezane). Cilj je prikazati koliko je važno recikliranje i zaštita zraka, kako bi najmlađima omogućili igru u sigurnijem okolišu.

Biografija:

Paula Benjak, mag.ing.amb., diplomirala je 2020. godine na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U veljači 2021. godine zaposlena je na projektu „Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“ na radno mjesto doktoranta. U okviru projekta radi na razvoju vezanja fotokatalizatora na gumenu podlogu.

Benjamin Radetić, mag.ing.amb., diplomirao je 2020. godine na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U veljači 2021. godine zaposlen je na radno mjesto doktoranta u sklopu projekta „Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“. U okviru projekta radi na razvoju modela kvalitete zraka kojim bi se omogućilo predviđanje povećanje kvalitete zraka uslijed primjene pasivne zaštite na odabranim lokacijama.

Marija Tomaš, mag.ing.amb., diplomirala je na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2020. godine. U sklopu projekta „Reciklirana guma & solarna fotokataliza: Ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“ zaposlena je na radno mjesto doktoranta u veljači 2021. godine. U okviru projekta radi na fotokatalitičkom ispitivanju razgradnje onečišćivala u zraku.