Život u kršu, Voditelji: Ivana Maruna i Dinko Marin

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 13:00 - 14:00

Organizator:
Katolička osnovna škola Ivo Mašina, Zadar, Franje Fanceva 38

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
osnovna škola