Ima li života u zraku, Voditeljice: Dr. sc. Jelena Lončar, Unizd, Izv. prof. Antonija Mlikota

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 12:00 - 16:00

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Sveučilišni laboratorij, Josipa bana Jelačića 26

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
SLA

Detalji:

Ima li života u zraku?


Mikroorganizmi najčešće obitavaju u vodi, tlu i zraku. Od navedenih staništa, u zraku je prisutno najmanje mikroorganizama zbog visokog svjetlosnog intenziteta, niske koncentracije organske tvari i vode. Međutim, mikroorganizmi u zrak mogu dospjeti na različite načine. Primjerice, razna strujanja zraka, odjećom, obućom i slično. Pogodna temperatura i vlažnost pogoduju razvoju mikroorganizama koji najčešće kontaminiraju površinu namirnica, a mogu izazvati i različite patološke učinke. Radionica je osmišljena kako bi se ostvarila suradnja između znanosti i obrazovanja, osobito na osnovnoškolskoj razini. Tijekom radionice učenici će se upoznati sa različitim metodologijama uzorkovanja zraka te prebrojavanjem ''colony forming units'' po kubnom metru zraka (CFU/m3). Također, učenici će se putem morfološke determinacije mikroskopskih preparata upoznati sa najčešćim plijesnima koje žive u zraku i kontaminiraju hranu. 

Biografija:

Jelena Lončar, hrvatska je državljanka rođena u Zadru 27. srpnja 1980. godine. Na Sveučilištu u Splitu (Odjel za studije mora) 2004. g. završila je diplomski studij Biologije i ekologije mora. Nakon studija zapošljava se kao asistent iz područja mikrobiologije i molekularne biologije na Sveučilištu Konstanz u Njemačkoj. Od 2008.-2013. g. radi kao genetički analitičar u tvrtki Gentius d.o.o. (genetika i biotehnologija). Tijekom 2012. godine završava Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje na Sveučilištu Zadru i stječe zvanje Učitelj predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi. Od 2013.-2016. godine radi kao učiteljica Biologije u osnovnoj i srednjoj školi te polaže državni Stručni ispit. Od 2016. g. zaposlena je kao asistentica za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologije, na Sveučilištu u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu). Uključena je u nastavu i izvođenje praktikuma iz predmeta Osnove biologije, Mikrobiologija s mikologijom, Osnove botanike, Laboratorijske metode u agronomiji i Ljekovito bilje. 2016. g. upisuje doktorat na Sveučilištu Sapienza, Rim, Italija. Godine 2020. stekla je zvanje Doktora znanosti iz područja biotehnologije uz naslov Doctor Europaeus. Sudjelovala je kao stipendistica u ljetnoj školi: „Introduction to novel identification methods“ i „Food and indoor mycology“ (2021), na lnstitute of the Royal Netherlands, Westerdijk fungal biodiversity institute Academy of Arts and Sciences (KNAW). Trenutno je zaposlena kao poslijedoktorandica na Sveučilištu u Zadru i sudjeluje na 2 znanstveno-istraživačka projekta: „Projekt- KLIMA- Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom gospodarstvu“ i „Zaštita zadarske kulturne baštine od negativnog utjecaja mikroorganizama, KultBaMikroo".