Vrijednosti koje život znače, Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić, sudionici: izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić, doc. dr. sc. Daliborka Luketić, doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 9:30 - 12:00

Organizator:
OŠ Voštarnica, Ul. Asje Petričić 5E, 23000, Zadar6

Vrsta događanja:
Radionica i izložba

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠV

Detalji:

Cilj odgojno-obrazovne radionice Vrijednosti koje život znače je učenicima približiti ulogu i značaj odgojno-obrazovnih vrijednosti u kontekstu škole, odnosno institucionalnog odgoja i obrazovanja. Kroz navedenu aktivnost učenici će sa svojim učiteljicama i nastavnicima i studentima Odjela za pedagogiju sudjelovati u izradi kreativnih uradaka na temu Vrijednosti koje život znače. Cilj aktivnosti je jačati značaj inkluzije učenika s teškoćama u društvenoj zajednici, povezati značaj pedagogijske teorije i pedagoške prakse te značaj kvalitetne komunikacije između ključnih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Primijeniti će se načelo individualizacije i međusobnog uvažavanja s ciljem jačanja svijesti o prihvaćanju različitosti kao poticaja, a ne prepreke u radu. Nakon održane radionice, cilj je organizirati izložbu učeničkih uradaka u Gradskoj knjižnici Zadar kako bi se šira društvena javnost upoznala s ulogom i značenjem odgojno-obrazovne inkluzije kroz kreativni izričaj učenika. 

Biografija:

Rođena je 5. rujna 1980. godine u Metkoviću. Osnovnu školu završila je u Kominu (na Neretvi), a opću gimnaziju u Pločama. Dvopredmetni studij pedagogije i filozofije upisala je na Filozofskom fakultetu u Zadru 1999. godine. Diplomirala je u lipnju 2004. godine na Odjelu za pedagogiju s temom “Tisak kao odgojno-obrazovni čimbenik” i time stekla zvanje profesora pedagogije i filozofije.
Od 1. rujna 2004. godine zaposlena je kao znanstveni novak, a od 2. veljače 2006. godine kao asistent na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. 2005. godine upisuje Poslijediplomski znanstveni magistarski studij iz područja društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a 2007. godine prelazi na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Kurikulum suvremenog odgoja i škole. Akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije stekla je 30. kolovoza 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom teme pod nazivom „Organizacija, sadržaji i način provođenja inkluzivnog odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi“ uz voditeljstvo mentorice prof. dr. sc. Dijane Vican. Stručna je suradnica na kolegijima Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju, Uvod u pedagogiju, Teorija inkluzivne pedagogije i Inkluzivna pedagogija u praksi na sveučilišnom preddiplomskom studiju pedagogije te na kolegijima Teorije odgoja i obrazovanja i Darovitost u inkluzivnom obrazovanju na sveučilišnom diplomskom studiju pedagogije. Od ak. god. 2008./2009. stručna je suradnica na kolegijima Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju i Teorije odgoja i obrazovanja u praksi koji se realiziraju u sklopu Programa za stjecanje kompetencija nastavnika. U okviru poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije Kvaliteta u odgoju i obrazovanju izvodi predavanja u statusu sunositeljice iz kolegija Inkluzivni odgoj i obrazovanje. Također je na istiomenom programu sunositelj kolegija Nacionalni kurikulumi i odgojno-obrazovni standardi. U okviru poslijediplomskog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom nastavnica realizira nastavu u okviru Pedagoškog modula iz kolegija Pedagoško vođenje i Inkluzivno obrazovanje. Od 2007. godine je suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu „Odgoj i obrazovanje za poduzetništvo“(voditeljica projekta: prof. dr. sc. Dijana Vican). Izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 17. travnja 2015. godine. U travnju 2021. godine je izabrana u izvanrednog profesora na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. Sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova s izlaganjima i radovima. Objavljuje znanstvene i stručne radove u časopisima te u zbornicima s međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Kontinuirano se stručno i znanstveno usavršava. . Na lokalnoj i regionalnoj razini izv. prof. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić surađuje s predškolskim ustanovama, školama i udrugama na unaprjeđivanju odgojno-obrazovne prakse odgojitelja i učitelja i stručnih suradnika, posebice kvalitetne primjene inkluzivnog odgoja i obrazovanja. Održala je nekoliko pozvanih predavanja. Redovito sudjeluje na Festivalu znanosti s ciljem popularizacije pedagogije. Članica je Hrvatskog pedagogijskog društva. Izvršna je urednica časopisa „Acta Iadertina“. U nastavku se navode poveznice na mrežnu adresu osobnog profila na Google Scholaru na kojoj je vidljiva citiranost pristupnika i Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI):
https://scholar.google.hr/citations?user=f0DxHQEAAAAJ&hl=hr
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/270873